Spring til indhold

Klosterbakken II

►►►► Oversigt over de seneste 10 nyheder fra Klosterbakken II ◄◄◄◄

Klosterbakken 01
Klosterbakken 06
Klosterbakken 03
Klosterbakken 04
Klosterbakken 02
Klosterbakken 07

Historien om Klosterbakken II

Andelsboligforeningen Klosterbakken II, Kalundborg og

Grundejerforeningen Klosterbakken II, Kalundborg

Klosterbakken II opstod med det formål at oprette en andelsboligforening med opførelse af 34 boliger.

Andelsboligerne blev udbudt som projektsalg primo 2007. Prisen på nye andelsboliger var på det tidspunkt i top, og andelsboligforeningen Klosterbakken II var det dyreste projekt i Kalundborg. Til gengæld nok også det bedste – også i dag. Boligerne består af 2 typer på 105 m2 henholdsvis 125 m2.

Selve andelsboligforeningen Klosterbakken II blev stiftet den 23. oktober 2007. På grund af den finansielle krise i 2008, var det vanskeligt at sælge alle andele i andelsboligforeningen. Derfor blev der solgt 10 boliger fra som ejerboliger, og Andelsboligforeningen overtog de resterende 24 boliger den 1. november 2009. Andelsboligforeningen består herefter af 16 boliger på 105 m2 og 8 boliger på 125 m2.

Dette forhold medførte, at der skulle oprettes en grundejerforening for de 24 andelsboliger samt 10 ejerboliger. Fælleshuset blev samtidig udmatrikuleret og overført til grundejerforeningen. Derfor skulle der udarbejdes en tillægsdeklaration for området, samt vedtægter, fællesbestemmelser og husorden, idet grundejerforeningen også administrerer de grønne områder og fordelingsveje.

Både andelshavere og boligejere blev og er fuldgyldige medlemmer af grundejerforeningen.

Ved stiftelsen af andelsboligforeningen var finansieringsmulighederne helt ændret, hvorfor belåning og belåningsvilkår i form af afdrag og renter, blev væsentlig hårdere end forventet.

Andelsboligforeningen har dog altid overholdt sine forpligtelser, hvorfor andelsboligforeningens årsregnskaber har udvist overskud med stigende egenkapital og nedbragte gældsforpligtelser.

Den sunde økonomi medførte, at andelsboligforeningen ultimo 2020 kunne gennemføre en låneomlægning til 30-årige realkreditlån i Nykredit med en rente på ca. 1% og administrationsbidrag på 0,8%.

Låneomlægningen har medført en væsentlig nedsættelse af boligafgiften til gennemsnitlig 504 kr./m2, hvilket svarer til en månedlig husleje på kr. 4.500 – kr. 5.300. Hertil skal lægges kontingent til grundejerforeningen på kr. 400 pr. måned.

Ca. halvdelen af realkreditlånene er uden afdrag i 10 år. Når afdragsfriheden ophører i 2030, sker der i værste fald en forhøjelse af boligafgiften på gennemsnitlig kr. 2.200 fra 1. januar 2031.

Læs mere om projekt Klosterbakken II

Byggesagsarkivet: Beboelse

Byggesagsarkivet: Beregninger

Hvor ligger vi?

Brug Ctrl + scroll for at zoome ud eller ind på kortet

Oversigt over bygningerne

Tryk på kortet ovenfor, for at se plantegninger over de enkelte bygninger