Spring til indhold
Hjem » Bestyrelser og udvalg på Klosterbakken II

Bestyrelser og udvalg på Klosterbakken II

Bestyrelse

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Referent

Suppleant

Administrator

Ejendomsinspektør

Andelsboligforeningen

Jørgen Eghoff

Johnny Andersen

Cornelia Baandrup

Cornelia Baandrup

Birger Hammerkvist

Jørgen Eghoff

Carsten Jørgensen

Grundejerforeningen

Jørgen Eghoff

Stig Falster

Peter Strack

Stig Falster

Søren Christensen

Jørgen Eghoff

Carsten Jørgensen

Bestyrelsesmøder

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes første måned i hvert kvartal.

Administrator og ejendomsinspektør deltager i møderne. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter af den ene forening kan deltage i møderne i den anden forening som observatører – i de åbne møder.

Organisering af foreningerne

Administrators opgaver for begge bestyrelser

Indtægtsbogføre, registrering af ændringer i PBS, opfølgning af restancer.

Betaling og bogføring af attesterede fakturaer, samt af andet køb.

Indberetning og udarbejdelse af varme- og vandregnskab.

Udarbejdelse af periodeopgørelser.

Forberedelse af bogføring til årsregnskab/udarbejdelse af årsregnskab.

Udarbejdelse af budgetter.

Udvalg under Andelsboligforeningens og Grundejerforeningens bestyrelser

Udvalg for køb og salg af andelsboliger

Jørgen Eghoff

Ansvar for at rekvirere vurderingsmand, VVS-firma og El-installatør til udarbejdelse af tilstandsrapporter.

Aflæse vand og varme samt indberetning heraf til administrator.

Overdrage andelsbevis.

Opfølgning på salg efter 14 dage.

Ajourføring af ventelister og opkrævning af gebyr varetages af Waitly.

Samarbejde med advokat om udfærdigelse af dokumenter.

Udvalg for vedligeholdelse af andelsboliger

Carsten Jørgensen

Preben Sørensen

Birger Hammarkvist

Carsten Jørgensen indtræder i andelsboligforeningen og grundejerforeningen som ejendomsinspektør.

Ansvar for kontakt til andelshavere og til håndværkere for aftale af arbejde og evt. aftale af pris.

Attestering af fakturaer for udført arbejde.

Opfølgning af vedligeholdelsesplan.

Udvalg for vedligeholdelse af arealer mm.

Carsten Jørgensen

Birger Hammarkvist

Preben Sørensen

Ansvar for indgåelse af aftaler om græsslåning, vinterforanstaltninger og vedligeholdelse af veje samt vedligeholdelse af gadebelysning samt attestering af fakturaer for udført arbejde.

Udvalg for daglig ledelse af fælleshus

Cornelia Baandrup

Peter Strack

Ansvar for aktiviteter I fælleshuset.

Flagansvarlige

Birger Hammarkvist

Johnny Andersen

Fælleshus vedligeholdelse

Carsten Jørgensen

Birger Hammarkvist

Preben Sørensen

Ansvar for at indgå aftaler om vedligeholdelse af hus, installationer og inventar.

Attestering af fakturaer for udført arbejde og anskaffelser.

Fælleshus udlejningsaftaler

Cornelia Baandrup

Vivian H. Hansen

Ansvar for at udarbejde udlejningsaftaler, afregne deposita og lejebeløb. Bogføring og regnskab af aktiviteter.

Cornelia udarbejder arbejdsbeskrivelse for fælleshuset.

Fælleshus udlejningstilsyn

Cornelia Baandrup

Yvonne Andersen

Ansvar for udlevering af nøgler, opsyn med rengøring, optælling af køkkeninventar og indkøb af rengøringsartikler.

Fællesspisning

Ansvar for registrering af tilmeldte, samt betaling herfor: Cornelia Baandrup

Ansvar for andre aktiviteter/nedsættelse af aktivitetsudvalg.

Hjemmesiden https://klosterbakken2.dk

Webmaster: Henning Boysen

Backup: Cornelia Baandrup

Ansvarlig for booking-systemet til leje af fælleshuset: Cornelia Baandrup

Printvenlig udgave