Spring til indhold
Hjem » Udsættelse af Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2020

Udsættelse af Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2020

Kære andelshavere.

Generalforsamlingen den 15. april 2020 er foreløbig udskudt mindst en måned.

Vi ved ikke hvornår det igen vil være tilladt at samle store grupper af personer.

Udsættelsen af generalforsamlingen skaber et formelt juridisk problem, idet vi ikke kan overholde vedtægtens bestemmelse om afholdelse af generalforsamling, ikke kan få godkendt regnskabet for 2019 og ikke kan foretage valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har derfor i tiltro til medlemmernes forståelse for situationen, som mange andre foreninger også finder sig i, besluttet at fortsætte sit virke indtil den udsatte generalforsamling er afholdt.

Bestyrelsen vender tilbage med en dagsorden med en ny dato.

God weekend.

Med venlig hilsen

Pbv.

Lisbeth Jørgensen

Fungerende formand