Spring til indhold
Hjem » Tillæg til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2020

Tillæg til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2020

Til G/F Klosterbakken II’s bestyrelse.

Grundejerforeningens forslag til vedtægtsændringer, jf. pkt. 4 b på generalforsamlingens dagsorden.

Jeg skal herved kraftigt anmode bestyrelsen om at ændre teksten i det stillede forslag, benævnt pkt. 4 b, idet formuleringen er uklar og ikke særlig præcis. – Den uklare formulering kan derfor bevirke, at der opstår konflikter om forståelse af teksten, om hvad der egentlig er gældende.  Den situation skal vi helst undgå.  Den nuværende tekst i vedtægternes § 16 sidste afsnit, har givet anledning til store forståelsesproblemer.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Mit forslag til ændring af pkt. 4 b.

Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af alle fælles-ledninger med tilhørende brønde samt tekniske anlæg i fælleshuset.  Grundejerforeningen afholder de udgifter der er forbundet her-med.

Herudover forestå grundejerforeningen den almindelige drift og vedligeholdelse af stikledninger for kloak, vand og varme frem til sokkelen på den enkelte bolig, uden udgift for grundejeren.

Der er tinglyst deklaration om, at alle grundejere skal tegne en stiklednings-forsikring.  En sådan for-sikring skal dække alle ejendommens stikledninger, for kloak, vand, varme, el og kabel-net. ‒ Såfremt der opstår en skade/brud på en af førnævnte stikledninger, er det grundejerens stiklednings-forsikring, der skal ind og dække en sådan skade.

En stikledning udgår fra huset og forløber frem til fælles-ledning/ kabelskab, uanset længde. ‒ En stikledning er kendetegnet ved, at stikledningen er en del af selve huset, og kun benyttes af det pågældende hus.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bemærkninger:

1.: Det er meget uheldigt at skrive, at det er grundejerforeningen der betaler, uden at skrive hvad det er som grundejerforeningen konkret betaler for.

2.: Det er ikke nok, at den nuværende formand for andelsboligforeningen er bekendt med, at det er grund-ejerens stiklednings-forsikring, der skal ind og dække en konstateret ledningsbrud/-skade på en stikledning.  Ligesom det er mangelfuldt, kun at skrive det i bemærkninger til forslaget.  Det er hensigtsmæssigt, at det kommer til at stå i vedtægterne. 

3.: Det er også mange forskellige opfattelser af, hvor en stikledning slutter.  Nogle tror, at den stopper ved kantstenen, andre ved hækken og en tredje ved tagudhænget osv.

4.: Jeg har oplevet, at der har været nogen, der har troet, at brud på en El-stikledning var grundejerforeningens problem. – Og, at en stiklednings-forsikring er et statussymbol.

5.: Bestyrelsens afsnit: De til enhver tid værende grundejere indenfor deklarations-området osv.………….. Teksten, må gerne indgå i vedtægterne.  Afsnittet er møntet på selve huset/ boligen og har således ikke nogen relevans for de stikledninger, der udgår fra de fælles forsynings-ledninger.

Kalundborg, den 6. maj 2020.

Med venlig hilsen

Knud Arne Eriksen

Printvenlig udgave