Spring til indhold
Hjem » Regler for udlejning af fælleshuset

Regler for udlejning af fælleshuset

Lejeaftale og priser:

Festsalen:

Det er muligt at leje festsalen i ½ dag (12 timer), 1 døgn eller 2 døgn. Lejeperioden kan starte kl. 9, 10, 11 eller 12. Dette angives ved reservering, som foregår via hjemmesiden under punktet “udlejning af festsalen (book selv)”.

Der er nu installeret Fibia fibernet med router i festsalen. Hastigheden er 200/200 Mbit. SSID-navn og WPA/WPA2-Personal-kode fremgår af skilte ved siden af routeren. Der beregnes ikke gebyr for brug af data.

Priserne afhænger af længden af lejeperioden, og er gældende ved bookninger fra 1. oktober 2022:

 • ½ dag 900,- kr.
 • 1 døgn 1.500,- kr.
 • 2 døgn 2.100,- kr.

Værelser:

Værelserne udlejes på døgnbasis fra kl. 12 til kl. 12 dagen efter. Reservering foregår via hjemmesiden under punktet “udlejning af værelser (book selv)”.

Fibia fibernettet, der er installeret i festsalen, kan også benyttes ved leje af værelserne. Hastigheden er 200/200 Mbit. SSID-navn og WPA/WPA2-Personal-kode fremgår af skilte ved siden af indgangsdøren. Der beregnes ikke gebyr for brug af data.

Prisen er 250,- kr. pr. døgn. Ved leje i flere end 2 sammenhængende døgn er prisen 210,- per døgn i hele lejeperioden, dvs. der gives rabat på 16%.

For både festsalen og værelserne gælder:

 • Der accepteres reservationer op til 3 år forud. Der kan foretages flere reservationer samtidigt.
 • Priserne dækker lejen inkl. forbrug af el og vand. Desuden er rengøringsmidler inkluderet i prisen. Lejer medbringer selv håndklæder, viskestykker, linned, køkkenrulle, toiletpapir og andre forbrugsting.
 • Rengøring påhviler lejeren, rengøringsartikler findes i huset og er inkluderet i prisen. Ved manglende oprydning og rengøring opkræves der op til 1.200,- kr. ekstra (maks. 400,- kr. for et værelse). Se desuden vores ”tjekliste vedr. aflevering af fælleshuset”.
 • Der er mulighed for, at formidle kontakt til rengøringspersonale, der vil forestå slutrengøring af både festsalen og af værelserne. Prisen herfor er 400 kr. for rengøring af festsalen, og 100 kr. for rengøring værelserne (pr. værelse). Slutrengøringen består af: Støvsugning og mopning af gulve, rengøring af toiletter, samt aftørring af borde og køkkenlåger. Yderligere ydelser må aftales direkte med rengøringspersonalet. Det skal pointeres, at Grundejerforeningen ikke har noget med rengøringen at gøre, men blot sørger for kontakten til rengøringspersonalet.
 • Lejer er økonomisk ansvarligt og erstatningspligtig for skader opstået under udlejning. Der findes en erstatningsliste vedr. køkkeninventar i huset. Andre skader opgøres af fælleshusudvalget. Er man ikke enig i sådanne afgørelser, kan der klages til grundejerforeningens bestyrelse, som herefter træffer en endelige afgørelse. Såfremt en lejer ikke respekterer reglerne, kan dette resultere i udelukkelse fra fremtidig leje af fælleshuset. 
 • Der opkræves ikke længere depositum, men en udbetaling på 50 % af lejen. Denne skal betales hurtigst muligt og indenfor 8 dage efter reservation. En reservation kan først godkendes når udbetalingen er modtaget.
 • Resten af lejen skal betales 1 md. før udlejningsdato eller straks ved senere reservation. Lejeren er selv ansvarligt for indbetaling, der fremsendes ingen regning eller påmindelse. Ved manglende betaling annulleres lejeaftalen og der refunderes ikke udbetaling.
 • Ved afbestilling op til 2 mdr. før udlejningsdato, refunderes evt. indbetalt leje, dvs. hele beløbet. Ved senere afbestilling fratrækkes 50 % af lejen, svarende til udbetalingen. 

Betaling:

Lejen indbetales på konto i Dragsholm Sparekasse, reg.nr. 0537 konto nr. 0000530107. Angiv venligst lejedato og husnummer ved overførsel.

NYT: Der kan også betales med MobilePay. Vores MobilePay-nummer er 606158. Ved betaling med MobilePay bedes du skrive lejedato og husnummer i kommentarfeltet.

Nøgler:

Nøgle til det lejede kan efter aftale afhentes hos Cornelia Baandrup, Klosterbakken 35, 4400 Kalundborg eller hos et af udvalgets øvrige medlemmer. Nøglerne afleveres igen efter endt lejeaftale ifm. aflevering af fælleshuset.

Husorden:

 • Parkering: Det henstilles til værten at sørge for, at gæster parkerer på foreningens parkeringspladser.
 • Grill: Anvendelse af medbragt grill må kun finde sted på græsset.
 • Støj m.m. Det er værtens pligt at sørge for, at der bliver taget hensyn til de omkringboende. Alle vinduer og døre skal være lukkede, når der spilles musik selv når årstiden inviterer til noget andet. Værten har ansvaret for og opsyn med, at der er ro og orden både i og udenfor fælleshuset under hele lejemålet.

Rygning er forbudt i fælleshuset og værelserne.

Husdyr er ikke tilladt i hverken festsal eller på værelserne.