Spring til indhold
Hjem » Referat fra Andelsboligforeningens ekstraordinære generalforsamling 2. december 2020

Referat fra Andelsboligforeningens ekstraordinære generalforsamling 2. december 2020

1   Valg af dirigent

2   Orientering om låneomlægning

3   Forelæggelse af driftsbudget for 2021 til godkendelse

4   Ændring af boligafgiften pr. 1. januar 2021 til godkendelse

Den 21, november 2021 udsendte bestyrelsen følgende skrivelse til andelsbolighaverne:

               Vedrørende ekstraordinær generalforsamling den 2. december 2020

Regeringen har, som I ved, forlænget forsamlingsforbuddet til der 13. december 2020.

Vi vil derfor afholde generalforsamlingen “digitalt” på følgende måde:

1   I vil i næste uge få tilsendt orientering omkring låneomlægning samt bemærkninger til budgetterne 2020 og 2021. I forbindelse hermed vil I få tilsendt stemmesedler og fuldmagt.

2   Har I bemærkninger til låneomlægning og budgetter, kan I få dem besvaret inden generalforsamlingen. Samtlige spørgsmål og svar vil blive kommunikeret til jer alle.

3   Bestyrelsen foreslår Bo Richelieu, Klosterbakken 39, som dirigent.

4   Stemmeafgivelse sker i tidsrummet 06 – 18 den 02.12.2020.

5   Stemmeafgivelse kan ske ved:

6   A  Fremsendelse af mail til Bo – toveogbo@ka-net.dk, hvori I skriver stemmesedlens punkt 1 og 2, herunder ja/nej samt eventuel begrundelse. Afslutter med navn og adresse.

7   B Udskriver stemmesedlen, udfylder den og afleverer den i Bo´s postkasse.

8   C Udskriver fuldmagt og videregiver den.

9   D Stemmeseddel og fuldmagt kan afhentes hos bestyrelsen.

Dirigenten og bestyrelsen vil umiddelbart efter valghandlingens afslutning opgøre resultatet, og kommunikere det til jer.

Er der nogen, der har andet forslag til dirigent, bedes I snarest sige til.

Er der nogen, der ikke kan acceptere denne form for generalforsamling, bedes I snarest give jer til kende. I givet fald vil generalforsamlingen blive udskudt, til forsamlingsforbuddet ophæves, og nuværende boligafgift fortsætter uændret.

Ingen andelsbolighaver har reageret på denne skrivelse, hvorfor valget den 2. december 2020 blev afholdt som foreskrevet.

Til stede ved den ekstraordinære generalforsamling og stemmeoptælling:

Bo Richelieu, Klosterbakken 39 – dirigent

Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50 – formand

Lisbeth Jørgensen, Klosterbakken 37 – næstformand

Preben Sørensen, Klosterbakken 51 – bestyrelsesmedlem

Dirigenten konstaterede at følgende medlemmer af andelsboligforeningen havde afgivet stemmer:

Personligt afgivne stemmer:                              16 stemmer 

Ved fuldmagt afgivne stemmer:                           1 stemme

Blanke stemmer:                                                  1 stemme                                                          

Dirigenten konstaterede herefter at den ekstraordinære generalforsamling var beslutningsdygtig.

Resultatet af afstemningen jf. stemmesedlen, var følgende:

Jeg/vi stemmer:                                                    ja                                                   nej

Til driftsbudgettet 2021                                        17                                                 

Jeg/vi stemmer                                                      ja                                                   nej

Til ændring af boligafgiften                                   17 

1. januar 2021

Dirigenten konstaterede forslagene for vedtaget.

Kalundborg den 2. december 2020/ referent Lisbeth Jørgensen

Bo Richelieu

Dirigent

Printvenlig udgave

Bilag:

Formandens orientering

Driftsbudgettet

Boligafgifterne