Spring til indhold

Nyttige links

Adgang til det offentlige

     Borger

Adgang til kommunen

     Kalundborg Kommune

Vand, varme og spildevand

     Kalundborg Forsyning

Politiet

     Kalundborg Lokalstation

Hvis der er ildebrand

     Vestsjællands Brandvæsen

TV og internet

     Kalundborgegnens Antennelaug

Fibernet

     Fibia

Behandling for mindre skader eller bliver syg

     Kalundborg Skadeklinik

Adgang til regionen

     Region Sjælland

Får du akut tandpine

     Tandpinevagten

Storskrald og genbrug

     Argo Genbrugsplads

Udlån af bøger

     Kalundborg Bibliotek

Svømning

     Kalundborg Svømmehal

Offentlig transport, flextrafik

     Flextrafik

Grundindstilling af vores varmeunits

    Nix pille planchen

Hjertestarter