Spring til indhold
Hjem » Grundejerforeningens nyhedsbrev: infoskrivelse for 4. kvartal (24. januar 2022)

Grundejerforeningens nyhedsbrev: infoskrivelse for 4. kvartal (24. januar 2022)

Kære grundejere og lejere

Endnu engang ønsker vi et rigtigt godt og lykkebringende nytår til Jer alle.

Udvalget til ajourføring af fællesbestemmelser barslede med ændret ” Husorden og bestemmelser for Klosterbakken II”, der blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29.11.2021. Her blev det samtidig vedtaget at afskaffe havedage, endvidere at oprette mindre frivillige grupper til varetagelse af funktioner, der ikke falder ind under gartneren, samt til rengøring af fælleshuset.

Der var stor tilslutning til Fibia. Kun 2 ejendomme har ikke ønsket tilslutning. Fibernettet etableres i første halvår 2022. Fibia har i forbindelse hermed udsendt informationsskrivelse til alle husstande. Denne skrivelse er lidt klodset udført (Fibias udsagn), idet mange læser det, som om vi skal aftage for et mindstebeløb. Jeg har talt med Fibia, og de pointerer, at vi ikke har købetvang efter indlæggelse af fibernetboksen, hvilket også blev fremført ved Fibias introduktionsmøde. Når vi har fået fibernetboksen indlagt i huset, er det op til den enkelte i hvor høj grad, man vil benytte sig af Fibias produkter. Man kan således bibeholde nuværende.

Vi har indgået aftale med Afdeling I om køb af en hjertestarter, som Afdeling I og vi skal deles om, også økonomisk. Anskaffelses- og installationspris ca. kr. 7.500 for vores halvdel. Hjertestarteren skal installeres på Afdeling I´s fælleshus, mod os. Hjertestarteren indkøbes snarest, og I vil få yderligere besked, når det er sket.

Fællesspisningen er genoptaget, og der kommer nogle fantastiske arrangementer, som I ikke må gå glip af. Det er også synd for dem, der gik glip af årets gule ærter.

Endnu engang velkommes til Susanne og Stig i nr. 36, når de engang får gravet sig ud af renoveringen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen