Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2023

Indkaldelse til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2023

Til grundejerforeningens medlemmer

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 9. maj 2023 kl. 19.30

I fælleshuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for Grundejerforeningens virke i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab 2022.
 4. Forelæggelse af driftsbudget for 2023, samt fastlæggelse af kontingent for 2023.
 5. Forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af formand:

Jørgen Eghoff er ikke på valg i år.

 • Valg af øvrig bestyrelse:

Bestyrelsesmedlem Carsten Jørgensen er på valg i år, men ønsker ikke at genopstille.

I stedet foreslår bestyrelsen valg af Stig Falster for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Peter Strack er ikke på valg i år.

 • Valg af suppleant.

  Søren Christensen er på valg og kan genvælges.

 • Valg af revisor.

Jørn Almdal er på valg i år.

 • Valg af administrator.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Eghoff.

 1. Eventuelt

Opmærksomheden henledes på, at i henhold til § 7, skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2023.

Bilag fra Grundejerforeningen:

Årsregnskab for 2022/Budget for 2023

Fuldmagtsblanket

Tilmeldingsblanket

Efter generalforsamlingen er andelsboligforeningen og grundejerforeningen fælles værter ved et let traktement. I bedes derfor tilkendegive, hvor mange der deltager i traktementet, ved at tilbagesende vedlagte tilmelding senest 1. maj 2023, eller mail til jl@eghoff.dk.

Printvenlig udgave

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Klosterbakken II

Pbv.

Jørgen Eghoff

Formand

Klosterbakken, den 18. april 2023