Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2021

Indkaldelse til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2021

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling

Mandag, den 31. maj 2021 kl. 19,00

I fælleshuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for Grundejerforeningens virke i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab 2020.
 4. Forelæggelse af driftsbudget for 2021, samt fastlæggelse af kontingent for 2021.
 5. Forslag.
 6. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2021 forhøjes med kr. 48,50 og henlæggelse til vedligeholdelse med kr. 10,00 til henholdsvis kr. 330,00 pr. måned og kr. 100,00 pr. måned. Forhøjelsen finder sted pr. 1. juli 2021.
 7. Bestyrelsen foreslår, at henlæggelser til vedligeholdelse overføres fra separate konti til driftskontoen.
 8. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til fællesbestemmelsernes pkt. 5.1.

Forslag vedlægges.

 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af formand:

Jørgen Eghoff er ikke på valg i år.

 • Valg af øvrig bestyrelse:

Bestyrelsesmedlem Carsten Jørgensen – genopstiller og vælges for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Peter Strack – er ikke på valg i år.

 • Valg af suppleant. Søren Christensen.
 • Valg af revisor.

Cornelia Baandrup genopstiller ikke.

 • Valg af administrator.
 1. Eventuelt

 Opmærksomheden henledes på, at i henhold til § 7.4, skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2021.

Efter generalforsamlingen er andelsboligforeningen og grundejerforeningen fælles værter ved et let traktement. I bedes derfor tilkendegive, hvor mange der deltager i traktementet, ved at tilbagesende vedlagte tilmelding.

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Klosterbakken II

Pbv.

Jørgen Eghoff

Formand

Klosterbakken 12. april 2021

Printvenlig udgave

Bilag:

Årsregnskab for 2020

Budget for 2021

Forslag til tilføjelse til fællesbestemmelsernes pkt. 5.1

Fuldmagtsblanket

Tilmeldingsblanket