Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2020

Indkaldelse til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2020

Kalundborg den 27. april 2020

Til grundejerforeningens medlemmer.

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i G/F Klosterbakken II

Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00

I fælleshuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virke i det forløbne år.

3. Forelæggelse af grundejerforeningens regnskab, samt aflæggelse af særskilt regnskab for drift af fælleshus.

4. Forslag

     a) Forslag fra Knud Arne Eriksen om ændring af grundejerforeningens vedtægter pgf. 16 sidste afsnit.

     b) Forslag fra GF’s bestyrelse om ændring af grundejerforeningens vedtægter pgf. 16, sidste afsnit.

     c) Forslag fra Bo Richelieu om ændring af tekst vedrørende gældende fællesbestemmelser for grundejerforeningen, angående havedage.

5. Fremlæggelse af budget for 2020 for grundejerforeningen og fastsættelse af kontingent for 2020, herunder godkendelse af hensættelser.

6. Valg af bestyrelse:

     a) Valg af formand

          Nuværende formand Jørn Almdal meddelte allerede sidste år, at han kun ville være formand for 1 år.

          Bestyrelsen foreslår derfor Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50, som formand.

     b) Valg af øvrige bestyrelse.

          a) Bestyrelsesmedlem Carsten Jørgensen er ikke på valg og fortsætter 1 år.

          b) Bestyrelsesmedlem for 2 år, bestyrelsen foreslår boligejer Peter Strack, Klosterbakken 38.

          c) Suppleant til bestyrelsen Niels Nielsen er ikke på valg og fortsætter 1 år.

          d) Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Cornelia Baandrup som blev valgt som revisor suppleant i maj 2019.

          e) Valg af revisor suppleant for en 2-årig periode.

7. Eventuelt.

Med venlig hilsen

G/F Klosterbakken II

Pbv.

Jørn Almdal

formand

Printvenlig udgave

Bilag:

Fuldmagtsblanket

Revideret regnskab for 2019/Budget for 2020

1) Forslag fra Knud Arne Eriksen, angående nyt tekstafsnit i Vedtægter for grundejerforeningen Klosterbakken II

2) Forslag fra grundejerforeningens bestyrelse, angående nyt tekstafsnit i vedtægter for grundejerforeningen Klosterbakken II

3) Forslag fra Bo Richelieu, om ændring af tekst vedrørende gældende fællesbestemmelser for grundejerforeningen Klosterbakken II