Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling 29. november 2021

Indkaldelse til Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling 29. november 2021

jf. vedtægternes § 8

Mandag, den 29. november 2021 kl. 19,00

I fælleshuset.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsens forslag til husorden og bestemmelser for Klosterbakken II

3 Bestyrelsens forslag til ophævelse af vedtægternes § 18A

4 Bestyrelsens forslag til anvendelse af gartner og forhøjelse af kontingentet med kr. 60 fra 1. januar 2022

5 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 21

6 Bestyrelsens forslag til samarbejde med Fibia, samt beføjelse til i givet fald at meddele Fibia eneret til at fremføre fibernet i 5 år.

7 Eventuelt

Bilag:

Ad 2. Husorden og bestemmelser for Klosterbakken II vedlægges.

Ad 3. Bestyrelsen begrundede på grundejerforeningsmøde den 15. november 2021 forslaget til afskaffelse af arbejdsdage og anvendelse af gartner. Årsagen er den manglende tilslutning til arbejdsdagene, hvor de stort set samme 12 personer passer de grønne områder. Grundejerforeningsmødet accepterede bortskaffelse af arbejdsdage, og henstillede ændringen vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.

Ad 4. Økonomiberegning ved anvendelse af gartner vedlægges.

Ad 5. Vedtægternes § 21 påbyder at al signalforsyning skal aftages fra antenneforeningen – p.t. Ka-net. Da vi ikke længere har tilslutningspligt til Ka-net, ønsker bestyrelsen, at paragraffen ændres til:

Signalforsyning

§ 21      Al signalforsyning skal aftages ved hjælp af nedgravede kabler.

Som begrundelse herfor er endvidere, at bestyrelsen ikke ønsker mulighed for at opsætte parabol mv.

Ad 6. Redegørelse for eventuelt samarbejde med Fibia vedlægges.

Fuldmagtsblanket vedlægges

Kalundborg, den 20. november 2021

Pbv

Jørgen Eghoff

Formand

Printvenlig udgave

Bilag:

Husorden og bestemmelser for Klosterbakken II

Økonomiberegning ved anvendelse af gartner

Accept af Fibias tilbud

Fibias internetpakker

Fibias TV-pakker

Fuldmagt