Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling 10. august 2020

Indkaldelse til Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling 10. august 2020

 Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Ændring af vedtægternes § 16 – Ledninger, tekniske anlæg mv.

 Ad ændring af vedtægternes § 16.

Der vedlægges brev af 9. juli 2020 fra advokat Jens Klokhøj, hvoraf fremgår forslag til ny tekst af vedtægternes § 16. Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

Grundejerforeningens praksis, om renholdelse af afløbsstikledninger, ændres samtidig.

Advokat Jens Klokhøj er til stede på generalforsamlingen og vil fremlægge forslaget til ændringer.

Kalundborg, den 31. juli 2020

Jørgen Eghoff

Formand

Printvenlig udgave

Bilag:

Fuldmagt

Brev fra advokat Jens Klokhøj