Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Andelsboligforeningens ekstraordinære generalforsamling 8. april 2022

Indkaldelse til Andelsboligforeningens ekstraordinære generalforsamling 8. april 2022

Andelsboligforeningen Klosterbakken II

v/formand Jørgen Eghoff

 Indkaldelse

Til ekstraordinær generalforsamling fredag den 8. april 2022 – elektronisk.

Dagsorden

Ændring af vedtægternes § 24.2 og 24.3, der omhandler tidsfrist for indsendelse af andelshavernes forslag til generalforsamlingen. Forslag skal for nærværende være indsendt inden den 1. marts.

Bestyrelsen foreslår paragrafferne ændret således:

§ 24.2            Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke indsendes forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 24.3            Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshavere ved opslag på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til forslag.

Bestyrelsens begrundelse er, at andelshavere for nuværende er afskåret fra at indsende forslag til dagsorden, samt at generalforsamling tidligst kan gennemføres medio marts.

På generalforsamlingen den 16. marts 2022 blev emnet berørt, og der var bred enighed om, at tidsfristen skulle ændres f.eks. til 2-3 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen har drøftet dette, og man fandt at denne løsning ikke afhjalp problemet, idet indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel.

Bestyrelsen har derfor anvendt bestemmelserne i ABF’s standardvedtægter, der medfører, at der nu er en tidslomme på 1 uge, til at fremkomme med forslag til generalforsamlingen.

Det er samtidig bestyrelsens opfattelse, at dette ikke burde give anledning til nævneværdig debat, hvorfor bestyrelsen foreslår, at den ekstraordinære generalforsamling sker elektronisk. Hvis der er indsigelse herimod, vil der blive indkaldt til en normal ekstraordinær generalforsamling. Der vil tilgå nærmere, om reglerne for den elektroniske generalforsamling.

Kalundborg, den 29.03.2022

Jørgen Eghoff

Formand

Printvenlig udgave

Tryk her for at tilgå afstemningssiden

(Afstemningen foregår fredag den 8. april 2022, men af praktiske hensyn virker linket fra 7. april 2022 – 9. april 2022).