Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Andelsboligforeningens ekstraordinære generalforsamling 2. december 2020

Indkaldelse til Andelsboligforeningens ekstraordinære generalforsamling 2. december 2020

Til andelshaverne

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 2. december 2020 kl. 19,30 i fælleshuset

 

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Orientering om låneomlægning
  • Forelæggelse af driftsbudget for 2021 til godkendelse
  • Ændring af boligafgiften pr. 1. januar 2021 til godkendelse

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Printvenlig udgave

Bilag:

Revideret driftsbudget for 2020 samt driftsbudget for 2021

Ændret boligafgift pr. 1. januar 2021 opgjort i henhold til vedtægternes § 8