Spring til indhold

Indkaldelse til Andelsboligforeningens ekstraordinære generalforsamling 2. december 2020

Til andelshaverne

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 2. december 2020 kl. 19,30 i fælleshuset

 

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Orientering om låneomlægning
  • Forelæggelse af driftsbudget for 2021 til godkendelse
  • Ændring af boligafgiften pr. 1. januar 2021 til godkendelse

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Printvenlig udgave

Bilag:

Revideret driftsbudget for 2020 samt driftsbudget for 2021

Ændret boligafgift pr. 1. januar 2021 opgjort i henhold til vedtægternes § 8