Spring til indhold
Hjem » Grundejerforeningens nyhedsbrev september 2022 (2): Arbejdsdag/havedag

Grundejerforeningens nyhedsbrev september 2022 (2): Arbejdsdag/havedag

Lørdag den 8. oktober 2022

kl. 9.00 – 12.00

Kære grundejere.

Foreningen har entreret med gartneren til og med september 2022, med hensyn til at ordne de grønne
områder. Gartneren er dog tilsagt til at slå græsset for sidste gang i uge 40

Der forestår imidlertid lige lidt restopgaver for vores grønne områder, så områderne fortsat kan fremstå ordentlige og vedligeholdt, inden vinteren sætter ind.

Derfor indbydes de, som har tid, lyst og kræfter, til at deltage i følgende opgaver:

Klipning af kanter ved sten og beplantning

Lugning ved Lupinvej samt fejning af fortov

Slå græs på skråningen

Fjerne ukrudt ved skur og terrasse ved fælleshuset (bagsiden- lidt mælkebøtter)

Feje ved kantsten

Rense kloaker

For de fremmødte vil der kl. 12.00 blive serveret 2 stk. smørrebrød samt øl og vand.

Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig, derfor bedes man give besked til:

Carsten enten på telefon: 40 21 21 23 eller på mail: plisser@paradis.dk

Senest den mandag den 3. oktober 2022

Klosterbakken den 28. oktober 2022
Venlig hilsen
Carsten Jørgensen

NB: Murermesteren har givet tilbagemelding på, at fugearbejdet vil blive påbegyndt i uge 40 eller 41