Spring til indhold
Hjem » Grundejerforeningens nyhedsbrev september 2021 (2)

Grundejerforeningens nyhedsbrev september 2021 (2)

Serviceeftersyn af varmeunit

Vi har konstateret, at tilbageløbstemperaturen i varmeanlægget er alt for høj – over 50 grader, hvor den burde være under 45 grader, hvilket medfører dårlig økonomi i foreningens varmeforbrug, og derved merudgift for den enkelte grundejer, samt strafafgift til forsyningen.

Bestyrelsen har derfor anmodet rsv (Raklev Smedevirksomhed) om at gennemgå anlægget.

Virksomheden har meldt tilbage, at varmeveksleren fungerer godt, hvorfor problemet findes hos de enkelte grundejere. Dette gælder også, hvis grundejeren mangler varmt vand.

Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemgå varmeinstallationen (varmeunit) hos samtlige grundejere jf. § 16, idet bestyrelsen har uddelegeret denne gennemgang til rsv.

Som det fremgår af vedlagte tilbud fra rsv af 07.09.2021 omfatter gennemgangen rensning af snavsesamler, tjek af styreventiler og trykdifferensventil. Grundejerforeningen betaler herfor.

Konstateres der under denne gennemgang defekte komponenter, skal disse komponenter udskiftes. Dette er for den enkelte grundejers egen regning. Prisen fremgår af tilbuddet, og vi skal stærkt opfordre til, at eventuelt defekte komponenter udskiftes, idet anlægget i modsat fald ikke kommer til at fungere optimalt. Prisen på udbedring bliver samtidig dyrere, hvis den udskydes.

Tidspunkt for gennemgang, der skal ske kontinuerligt, vil blive udmeldt senere, men der går nok 3 – 4 uger.