Spring til indhold
Hjem » Grundejerforeningens nyhedsbrev oktober 2021

Grundejerforeningens nyhedsbrev oktober 2021

Kære grundejere, andelsbolighavere og lejere

Vi har indgået aftale med anlægsgartner Dennis Elsby om vinterforanstaltninger – saltning og snerydning. Vi skal selv tilkalde, når det skal finde sted, hvorved vi undgår oversaltning som sidste vinter.

Vi har fået tilsendt udkast til aftale med anlægsgartner Dennis Elsby om pasning af de grønne områder. Der vil senere blive indkaldt til grundejerforeningsmøde herom, sammen med spørgsmålet om havedage.

Vi har indgået aftale med Grundejerforeningen Klosterbakken I omkring vinterforanstaltninger, idet de får saltet og ryddet for sne samtidig som os. Endvidere har vi indgået ny aftale om pasning af fællesarealet. Det fremgår ikke af lokalplanen, hvordan området skal passes. Af hensyn til biodiversiteten har vi derfor aftalt at undlade græsslåning indtil videre.

Udvalget til revision af fællesbestemmelser består af: Henning Boysen, Johnny Andersen, Peter Strack, Palle Bruus, Tina Sid og Jørgen Eghoff. Udvalget har nu udført sit arbejde og udkast til dagsorden og bestemmelser for GF er videresendt til grundejerforeningens bestyrelse til godkendelse. De nye bestemmelser vil blive fremlagt på ovennævnte grundejerforeningsmøde.

Der er foretaget gennemgang af alle boligers varmeunit af Raklev Smedvirksomhed. Eventuelle fejl er udbedret. Dette medførte, at tilbageløbstemperaturen i varmeveksleren faldt fra ca. 50 til ca. 41 grader. Et meget væsentligt fald, der medfører bedre økonomi i vores varme og varme vand. Vi må derfor fremover ikke skrue på ventilerne for varme og varmt vand, idet dette blot medfører stigning i returtemperatur. Varmen må kun reguleres på rumfølerne. Hvis man ikke kan få varme eller varmt vand skal vi henvende os til Carsten Jørgensen i nr. 37. Vi vil fremtidigt foretage gennemgang af varmeunits med jævne mellemrum. Instruks for indstilling af varme og varmt vand ventiler fremsendes snarest til ophængning i varmeskabet.

Grundindstilling af vores varmeunits (Nix pille planchen)

Fællesspisningen blev genoptaget den 13.10.21 med velsmagende hamburgerryg og fin stemning. Næste gang er den 04.11.21 med tatar/pariserbøf. Husk at tilmelde jer.

Vi har påbegyndt sonderinger omkring indlæggelse af fibernet, hvilket vil give højere internet- hastigheder.

Økonomien i Grundejerforeningen er ikke for god, idet der ikke er budgetteret med gennemgangen af varmeunits. Der må derfor for nærværende forventes et underskud på 15-20.000 kr. i 2021.

Nr. 36 er solgt til Susanne og Stig Falster til overtagelse primo 2022. Tag godt imod dem.

Til grundejere, der også er andelshavere, skal anføres følgende.

Der er udarbejdet retningslinjer for salg af andelsbolig, og disse retningslinjer skal følges. Retningslinjerne er lagt ind på hjemmesiden.

Økonomien i Andelsboligforeningen er fin, følger budgettet og der må forventes et lidt højere overskud end forventet.

Det var alt for denne gang.

Venlig hilsen

Bestyrelsen