Spring til indhold
Hjem » Grundejerforeningens nyhedsbrev november 2022 (1): Varme- og vandfordelingsregnskaber mv.

Grundejerforeningens nyhedsbrev november 2022 (1): Varme- og vandfordelingsregnskaber mv.

Kære Grundejere

Bestyrelsen har g.d. indgået endelig aftale med Kalundborg Forsyning om fjernbetjente målere, samt overtagelse af varme- og vandfordelingsregnskaber fra 1. januar 2023.

I denne forbindelse bliver varmemålerne udskiftet i løbet af december 2022, og I vil i postkassen få leveret en seddel, der anmoder jer om at kontakte forsyningen for nærmere aftale af tidspunkt for udskiftning.

Forsyningen kan ikke skaffe fjernbetjente vandmålere på nuværende tidspunkt. I vil derfor få nærmere besked i 2023, hvornår udskiftning finder sted. I forbindelse hermed skal en vvs-installatør foretage enkelte ændringer af installationerne.

I vil derfor ikke få besøg af Brunata i år for aflæsning af varme- og vandmålere. Forsyningen vil aflæse varmemålerne, når de skiftes. Varmeforbruget vil blive registreret i forbindelse med udskiftning, og derefter reguleret med forbruget indtil 31.12.2022, før det bliver indrapporteret til Brunata til brug for varmeregnskabet. Vandmåleren bliver aflæst af vores nye team – Carsten Jørgensen og Peter Strack – mellem jul og nytår. De, der ikke er hjemme mellem jul og nytår, anmodes om at aftale nærmere med Carsten på 40 21 21 23. Aflæsningerne indrapporteres til Brunata til brug for vandregnskabet.

I vil derfor som sædvanlig modtage varme- og vandregnskab for 2022 i april 2023, hvoraf fremgår tilbage- eller efterbetaling.

A conto betalinger for varme og vand slettes i de månedlige kontingentopkrævninger fra 1. januar 2023.

Forsyningen får tilsendt oplysning om jeres forbrug af varme og vand for 2021. På grundlag heraf udarbejder forsyningen a conto opkrævninger for 2023 ud fra de nye priser. Den variable varmeafgift er steget 40% fra 2022 til 2023. Da vi ikke har indregnet stigningen i den variable pris på 1½% fra 2021 til 2022, udgør prisstigningen totalt små 28% fra 2021 til 2023, idet der ikke sker stigning i de faste afgifter. Vi beholder nedsættelsen af de faste afgifter grundet arealstørrelse.

Til de nye priser skal tillægges honorar til forsyningen på kr. 1.200 + moms, i alt kr. 1.500, hvorfor den endelige prisforhøjelse for 2023 vil ligge på omkring 40%.

Har I foretaget tiltag til nedsættelse af forbruget på varme og/eller vand, bedes I snarest informere os herom (Jørgen 23204253 eller jl@eghoff.dk).

Første a conto betaling til forsyningen i 2023 vil som sædvanlig ske ved postomdelt opkrævning. I forbindelse med betalingen skal der ske tilmelding til PBS.

I skal også oprettes på Kalundborg Forsynings hjemmeside, hvor I kan følge Jeres forbrug og foretage ændring af a conto betalinger mv. Meget mere herom senere.

Kalundborg, den 9. november 2022

Venlig hilsen

Bestyrelsen