Spring til indhold
Hjem » Grundejerforeningens nyhedsbrev november 2022 (2): Tillæg til orientering om Kalundborg Forsynings overtagelse af varme- og vandfordelingsregnskaber

Grundejerforeningens nyhedsbrev november 2022 (2): Tillæg til orientering om Kalundborg Forsynings overtagelse af varme- og vandfordelingsregnskaber

Vi havde desværre skrevet lidt kryptisk omkring varmeprisen fra 01.01.2023, så derfor.

Kalundborg Forsyning har annonceret, at fjernvarmeprisen stiger med 24% fra 1. januar 2023. Stigningen består af forøgelse af den varierende del (bændsel) med 40%, mens den faste del (areal mv) forbliver uændret.

Vores pris på fjernvarmen er lidt lavere end normalt, idet vi får mængderabat på den faste afgift. Det vedbliver vi med fremover, hvorfor den procentuelle stigning for os bliver lidt højere. Vi havde endvidere ikke forhøjet prisen på varmen i 2022, der steg med ca 1½%. Den procentuelle forhøjelse fra 2021 til 2023 er derfor for os ca. 28%. Hertil skal indregnes honoraret til Kalundborg Forsyning kr. 1.200 + moms, i alt kr. 1.500, hvorefter det totale stigning fra 2021 til 2023 bliver små 40%.

Vi må derfor påregne, at fjernvarmeprisen stiger med 40% fra 1. januar 2023, på grundlag af 2021-forbruget.

Vi bliver fremover opkrævet kvartalsvist, der skal betales den 1. i den sidste måned af kvartalet. Første kvartalsafregning fremsendes i februar 2023 til betaling den 1. marts 2023. Indsigelse mod det nye ac beløb og ønske om ændring, bedes ske snarest muligt efter modtagelse af opkrævning.

Vi sletter som sagt ac varme og vand i de månedlige opkrævninger fra 01-01-2023. Hold dog godt fast på pengene, de skal blot betales lidt senere.

Forsyningen forventer, at vi kan indkalde til et fællesmøde i uge 6, hvor forsyningen vil gennemgå de nye muligheder for egen side på Forsyningens hjemmeside. Man kan her følge sit forbrug mv., samt foretage andre funktioner.

Kalundborg, den 21. november 2022

Venlig hilsen

Bestyrelsen