Spring til indhold
Hjem » Grundejerforeningens nyhedsbrev november 2021

Grundejerforeningens nyhedsbrev november 2021

Der indkaldes til

GRUNDEJERFORENINGSMØDE

Mandag den 8. november 2021 kl. 19.00 i fælleshuset.

Mødet er udskudt til mandag den 15. november 2021 kl. 19.00 i fælleshuset.

Dagsorden:

  1. Indlæg om lynhurtigt internet med fibernet v/Steen Keldskov Andersen, Fibia.
  2. Drøftelse af ny husorden og bestemmelser for Klosterbakken II.
  3. Drøftelse af arbejdsdage og brug af gartner.

Ad 1. Steen Keldskov Andersen, Fibia vil give en kort gennemgang af internettet med fibernet. Der bliver naturligvis mulighed for spørgsmål, og vi skal senere finde ud af, om der er så stor interesse for fibernet, at Fibia vil føre det hertil.

Ad 2. Der vedlægges oplæg til ny husorden og bestemmelser for Klosterbakken II. Oplægget er udarbejdet af det nedsatte udvalg bestående af Henning Boysen, Palle Bruus, Peter Strack, Johnny Andersen, Tina Sid og Jørgen Eghoff. Endvidere er oplægget accepteret af grundejerforeningens bestyrelse.

Af ændringer i forhold til tidligere kan nævnes følgende:

  • Reglerne for facaden mod gaden er blødt lidt op
  • Der må lægges fliser i stedet for skærver i indkørslerne
  • Der er indsat regler for opsætning af elbil ladere

Ad 3. Af vedtægternes § 18A fremgår, at alle grundejere er pligtige til at deltage i mindst 6 havdage pr. år, samt at såfremt man ikke deltager, bliver man opkrævet et beløb på kr. 50, – pr. havedag.

Vi bliver alle ældre og hvad dertil medfølger. Endvidere er det stort set de samme 10-12 personer, der trækker læsset hver gang, hvilket ikke er rimeligt.

Bestyrtelsen har drøftet dette og besluttet at indhente et tilbud fra en gartner på udførelse af opgaverne, således at bestemmelserne for havedage ophører.

Der er indhentet 2 tilbud, og det billigste er fra Anlægsgartner Elsby, der slår græsset for foreningen.

Ifølge vedlagte økonomiske overslag vil det medføre en stigning i kontingentet på kr. 59 pr. måned.

Vi skal stadig slå græsset på skråningen ved Lupinvej samt omkring stenene. Endvidere skal vi klippe hækken ved fælleshuset og pleje bevoksningen ved rundingerne. Der forventes nedsat et frivilligt arbejdshold til udførelse af disse opgaver.

Både pkt. 2 og 3 skal afprøves på en ekstraordinær generalforsamling, der forventes afholdt umiddelbart efterfølgende i november.

Kalundborg, den 28. oktober 2021

Bestyrelsen

Printvenlig udgave

Oplæg til ny husorden og bestemmelser for Klosterbakken II

Økonomiske konsekvenser ved at skifte til gartner