Spring til indhold
Hjem » Flagdage

Flagdage

Officielle flagdage på Klosterbakken II – 2024

05. februar         HKH Kronprinsesse Marys fødselsdag

29. marts            Langfredag. På halv stang hele dagen

31. marts            Påskedag

09. april              Besættelsesdagen. På halv stang til kl. 12:00, herefter på hel stang

16. april             Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag

05. maj              Befrielsesdagen

09. maj              Kristi Himmelfartsdag

19. maj              Pinsedag

26. maj              HKH Kronprins Frederiks fødselsdag

05. juni              Grundlovsdag

05. september   Danmarks udsendte

15. oktober        HKH Prins Christians fødselsdag

Flagdage i december samt nytåret vil ikke finde sted grundet julelys i flagstangen

Uofficielle flagdage

GF’s medlemmer kan frit benytte flaget ved private mærkedage og ved leje af fælleshuset. Er der brug for hjælp til hejsning af flaget – kan Birger eller Johnny også være behjælpelige. Flaget opbevares i materielskuret.

Ved skade af materiellet gives besked til Birger eller Johnny så det kan blive repareret hurtigst muligt og igen være klar til næste flagdag.

Flagregler i Danmark

Grundlæggende skal man ære og respektere Dannebrog. Det bør ikke være laset, snavset eller falmet. Flaget hejses kl. 8:00 og tages ned ved solnedgang. På dage hvor solen står op efter kl. 8.00 hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det er ved særlige festlige lejligheder. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for “Fanden”.

Her er flere grundlæggende regler

•   Flagning om natten er kun tilladt hvis flaget er fuldt belyst af projektør eller lignende.

•   Man bør ikke hejse et slidt eller meget falmet flag.

•    Et flag som har udtjent sin værnepligt skal brændes. Dette kan foregå privat eller via offentlig affaldshåndtering.

•   Flaget må på intet tidspunkt røre jorden under hejsning/nedtagning.

•   Der må ikke hejses flere flag på samme flagstang.

Flagning på halv stang

Når man skal flage på halv stang, skal flaget først hejses helt til tops,  hvor det forbliver i et par sekunder. Derefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte.

Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.

I tilfælde hvor fødselsdage i kongehuset falder på langfredag flages der på halv stang. Som udgangspunkt er det forbudt her i landet at hejse andre flag end Dannebrog.

Sagn og myter om Dannebrogs historie

15. juni fejrer vi, at det danske flag, Dannebrog, faldt ned fra himlen denne dag i 1219. Tilsyneladende har vi haft vort flag i 800 år. Dannebrog blev etableret som dansk flag i middelalderen og er dermed blandt de ældste nationale flag.

Grundlæggelsesmyten knytter flaget til 1200-tallets korstog i Estland under Valdemar Sejr – hvor Dannebrog ‘faldt fra himlen’ – et tegn fra gud – og vendte et dansk nederlag på slagmarken til en storslået sejr under kampen uden for Tallinn i 1219, mod de hedenske estere.

Sådan lyder sagnet, der gav det danske flag en meget stærk fortælling – og ikke mindst en guddommelig blåstempling. Middelalderens korstog handlede om kampen for kristendommens udbredelse. Der var stor symbolværdi i farverne rød og hvid, fordi de symboliserede blod og renhed. På den måde var det knyttet til den bibelske fortælling om Jesus.

Fanen fra Estland blev et vigtigt klenodie for den danske hær i flere hundrede år efter slaget i Estland og bliver taget i brug som kongefane af Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet. Hæren havde det med i kamp op igennem 14- og 1500-tallet,

Fanen endte sine dage i domkirken i Slesvig i midten af 1600-tallet,  hvor det angiveligt skulle være gået til af fugt og ælde.  Men på dette tdspunkt var den fysiske fane ikke længere så vigtig,  for nu var Dannebrog et bredt kendt symbol for landet Danmark.

Printvenlig udgave