Spring til indhold
Hjem » Andelsboligforeningens nyhedsbrev november 2020

Andelsboligforeningens nyhedsbrev november 2020

Omprioritering af foreningens lån

Omprioritering af vore lån er ved at være afsluttet, og vi afventer de endelige dokumenter.

Bestyrelsen skal herefter udarbejde udkast til budget for 2021, samt udkast til fastsættelse af huslejer fra 01.01.2021.

Budget og huslejer skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, senest i uge 49, så de nye huslejer kan registreres i systemerne for januar måned. Materialet skal derfor udsendes til andelshaverne i uge 47.

Forsamlingsforbuddet over 10 personer er gældende indtil 23. november 2020. Ekstraordinær generalforsamling kan derfor foreløbig afholdes i uge 48 og 49.

Forlænges forsamlingsforbuddet, vil bestyrelsen foreslå, at der i stedet afholdes en digital generalforsamling. Denne kan foregå ved, at andelshaverne på en bestemt dato sender besked til dirigenten, om hvorledes den enkelte andelshaver vil stemme, samt eventuel begrundelse herfor. De andelshavere, der ikke kan stemme digitalt, kan aflevere deres stemme hos dirigenten på papir.

Andelshavere, der ikke kan acceptere denne fremgangsmåde, bedes snarest reagere skriftligt til formanden, på mail til jl@eghoff.dk.