Spring til indhold
Hjem » Andelsboligforeningens nyhedsbrev marts 2022

Andelsboligforeningens nyhedsbrev marts 2022

Kære andelshavere

26.03.2022

Nedsættelse af aktivitetsudvalg

På foreningens generalforsamling den 16.03.2020 blev det besluttet, at rentegodtgørelsen fra Nykredit kr. 30.000 i 2021 anvendes til aktiviteter i andelsboligforeningen.

Det blev også besluttet, at der skal nedsættes et udvalg, der kommer med input til bestyrelsen om anvendelsen af dette beløb. Udvalget skal bestå af 2-3 kreative personer.

De, der ønsker at indtræde i dette udvalg, bedes snarest meddele dette til undertegnede, senest mandag den 28.03.2022.

Venlig hilsen

Jørgen Eghoff