Spring til indhold
Hjem » Andelsboligforeningens nyhedsbrev marts 2020 (1)

Andelsboligforeningens nyhedsbrev marts 2020 (1)

Orientering om gennemgang af taginddækninger, vedligeholdelsesplan og generalforsamling

I fortsættelse af nyhedsbrevet udsendt den 17. februar 2020, omhandlende gennemgang af taginddækningerne på foreningens huse, kan bestyrelsen nu oplyse, at gennemgangen desværre viste, at tilstanden på inddækningerne (fodrenden) var dårlig og skal derfor udskiftes.

Bestyrelsen besluttede at indhente to priser for udførsel af opgaven.

Vi modtog tilbuddene i henholdsvis uge 10 og 11 og har på vores bestyrelsesmøde den 12. marts 2020 valgt Houg Tømrer- og snedkerfirma ApS, til at forestå opgaven.

Arbejdet skal udføres i tørvejr, for at sikre den bedst hæftelse af materialet, Fast Flash, et forholdsvis nyt materiale, som er fremstillet af et strækmetalgitter af aluminium, med en holdbarheds garanti på 20 år.

Arbejdet skal udføres i foråret/sommeren 2020

Alle får naturligvis besked, når arbejdet påbegyndes.

*************************

Vedligeholdelsesplan

Med hensyn til vedligeholdelsesplan har bestyrelsen besluttet, at man en gang for alle skal have udarbejdet en egentlig vedligeholdelsesplan.

Det bliver firmaet Schødt, der skal gennemgå foreningens boliger (3 – 5 stk.) mandag den 6. april 2020 og på baggrund af gennemgangen, udarbejde en egentlig vedligeholdelsesplan gældende 10 år frem.

En vedligeholdelsesplan vil give et bedre grundlag for budgetlægningen i forhold til vedligeholdelse af foreningens boliger i fremtiden og således være med til at bevare foreningens værdier.

*************************

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen har for længst planlagt den kommende ordinære generalforsamling til medio april 2020

Den 12. marts 2020 meddeler foreningens revisor imidlertid, at alle medarbejdere hos revisionsfirmaet er blevet overført til hjemmearbejde frem til den 30. marts 2020, på baggrund af regeringens udmelding tirsdag aften.

Revisoren forventer at kunne fremsende udkast til årsrapport til bestyrelsen i næste uge som aftalt og så må vi se, hvad vi gør med hensyn til gennemgang og underskrift af regnskabet.

Under alle omstændigheder er vi nødt til at se tiden an, også i forhold til selve afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Ja, der er lidt udfordringer, men det er trods alt småting i forhold til hvad mange andre er oppe imod i disse tider.

Det var alt for denne gang.

Pas god på jer selv og hinanden og ring, hvis I har brug for hjælp til indkøb – indtil videre er vi raske her i huset.

Rigtig god weekend til alle.