Spring til indhold
Hjem » Andelsboligforeningens nyhedsbrev februar 2020

Andelsboligforeningens nyhedsbrev februar 2020

Tjek af taginddækninger

Andelshaverne i nr. 52 hørte ved en tilfældighed nogle dryppelyde ved taget, som så blev undersøgt nærmere den 23. januar 2020 af Tømrerfirmaet Claus Olesen.

Det viser sig, at der hvor de to hustage mødes var inddækningen nedbrudt og Claus Olesen frygtede det kunne være galt andre steder.

Claus Olesen forklarede at nedbrydning/forvitring finder sted på baggrund materialevalget i sin tid og fordi der ikke længere må anvende bly til inddækningsarbejde. (Fotodokumentation foreligger).

Utætheden i nr. 52 blev udbedret med en fuge. Det er en midlertidig løsning, men vil blive ordnet fuldt og helt, når samtlige inddækninger er undersøgt og der er truffet beslutning om, hvordan opgaven eventuelt skal løses fremadrettet.

Der var heldigvis kun tale om en smule fugtindtrængning i nr. 52  som Claus Olesen betegnede som en bagatel.

Alle tagene bliver gennemgået fredag den 21. februar 2020 hvis vejrudsigten holder.

Opgaven er beregnet til at tage et par timer og håndværkerne skal ikke ind på lofterne.

Claus Olesen anbefalede at slutreparationen på nr. 52 bliver foretaget af et tagpapfirma eller et VVS-firma.

Hermed er alle orienteret om, hvorfor der går håndværkere rund på foreningens tage, forhåbentligt på fredag.