Vedtægtsændringer

Tillæg til den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Til G/F Klosterbakken II’s bestyrelse. Grundejerforeningens forslag til vedtægtsændringer, jf. pkt. 4 b på generalforsamlingens dagsorden. Jeg skal herved kraftigt anmode bestyrelsen om at ændre teksten i det stillede forslag, benævnt pkt. 4 b, idet formuleringen er uklar og ikke særlig præcis. – Den uklare formulering kan derfor bevirke, at der opstår konflikter om forståelse af teksten, om hvad der egentlig er gældende.  Den situation skal vi helst undgå.  Den nuværende tekst i vedtægternes § 16 sidste afsnit, har givet… Læs mere »Tillæg til den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

Forslag 3 ved den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Ændrings forslag til S 18A Havedage Jeg finder teksten, hvor der står: Der er ikke nogen der kan fritages for deltagelse i havedagene hverken på grund af helbred, alder eller anden grund: (Det står forøvrigt 2 gange) Teksten finder jeg unødvendigt, da den virker stødende, diskriminerende, og upassende, så derfor mener jeg at den skal fjernes. Det må være nok med at der står at: Alle har pligt til at deltage i havedagene. Mvh Bo Richelieu Nr. 39 tirsdag den… Læs mere »Forslag 3 ved den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II