Vedtægtsændring

Forslag 2 ved den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

G/F Klosterbakken II V/ Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk  Forslag fra grundejerforeningens bestyrelse, til ny tekst i grundejerforeningens vedtægter pgf. 16, sidste afsnit. Nuværende tekst lyder således: ”Vedligeholdelsesomkostningerne vedrørende ledninger og tekniske anlæg betales af grundejerforeningen. Dette gælder også udgift til stikledningsforsikring, uanset om en sådan forsikring er tegnet af andelsboligforeningen”. Forslag til ny tekst: Vedligeholdelsesomkostningerne vedrørende ledninger til tekniske anlæg betales af grundejerforeningen. For varme, – vand – og… Læs mere »Forslag 2 ved den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Klosterbakken II

Forslag 1 ved den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Til bestyrelsen i G/F Klosterbakken II. v/ formand Jørn Almdal. Vedr: Forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter. Forslaget fremsendes, idet det tidligere er blevet konstateret, at vedtægterne ikke er i  overenstem-melse med deklaration, som er tinglyst på alle ejendomme i grundejerforeningen.  Sidste afsnit i vedtægtens § 16 skal erstattes af nedennævnte test: Forslaget skal behandles på førstkommende generalforsamling. Det er tidligere blevet konstateret, at den nuværende formulering, af det sidste afsnit i § 16 er blevet formuleret, af en person,… Læs mere »Forslag 1 ved den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II