Nyhedsbrev

Nyhedsbrev december 2020

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II v/ Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50, 4400 Kalundborg Tlf. 23204253                     E-mail: jl@eghoff.dk                                                                                         Kalundborg den 21. december 2020 Nyhedsbrev december 2020   Vedrørende salg af andelsbolig. Bestyrelsen vil med dette nyhedsbrev give en status på… Læs mere »Nyhedsbrev december 2020

Nyhedsbrev om ekstraordinær generalforsamling i november-december 2020

  • af

Kære andelsbolighavere. Omprioritering af vore lån er ved at være afsluttet, og vi afventer de endelige dokumenter. Bestyrelsen skal herefter udarbejde udkast til budget for 2021, samt udkast til fastsættelse af huslejer fra 01.01.2021. Budget og huslejer skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, senest i uge 49, så de nye huslejer kan registreres i systemerne for januar måned. Materialet skal derfor udsendes til andelshaverne i uge 47. Forsamlingsforbuddet over 10 personer er gældende indtil 23. november 2020. Ekstraordinær generalforsamling kan… Læs mere »Nyhedsbrev om ekstraordinær generalforsamling i november-december 2020

Nyhedsbrev – oktober 2020

  • af

Nyhedsbrev oktober 2020 fra grundejerforeningens bestyrelse.   Kære grundejere. Traileren. Vi har i grundejerforeningen besluttet at traileren, som en forsøgsordning, kan lånes for et døgn ad gangen, på samme vilkår som de øvrige effekter, der stilles til rådighed i miljøskuret. Registreringsattesten vil hænge ved siden af tavlen. Fælleshus. Bestyrelsen har vedtaget nye regler for booking af fælleshuset, herunder ændrede priser. Reglerne træder i kraft fra det øjeblik, de bliver offentliggjort på hjemmesiden. Bookinger før dette tidspunkt fortsætter uændret. Som tidligere… Læs mere »Nyhedsbrev – oktober 2020

Nyhedsbrev – september 2020

  • af

Orientering om nedsættelse af boligydelsen Kære alle i Andelsboligforeningen Klosterbakken II. Det er med stor glæde, jeg kan meddele, at andelsboligforeningens bestyrelse i dag har accepteret et tilbud fra Nykredit, hvorved vore lån i ejendommen omlægges til kreditforeningslån i Nykredit. Dette medfører, at boligydelsen kan nedsættes med omkring en tredjedel. Bestyrelsen vil fastsætte den fremtidige boligydelse, når omprioritering har fundet sted. Nedsættelse af boligydelsen forventes at kunne finde sted fra januar måned 2021.   Venlig hilsen Jørgen Eghoff Formand

Nyhedsbrev – april 2020

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II v/Lisbeth Marie Jørgensen, 4400 Kalundborg Tlf. 21808793: E-mail: lisbeth@klosterbakken2.dk Kalundborg den 8. april 2020 Nyhedsbrev april 2020 vedr. foreningens nye hjemmeside. Kære andelshavere. Vi har i andelsboligforeningen besluttet os for, at få vores egen hjemmeside til brug for meddelelser, indkaldelser, referater mm. fra bestyrelsen. Hjemmesiden er nu færdig, og derfor vil vi allerede nu tage den i brug, og ikke vente til den ordinære generalforsamling, som ingen på nuværende tidspunkt kan forudse hvornår, vil komme. Hjemmesidens navn… Læs mere »Nyhedsbrev – april 2020

Nyhedsbrev – marts 2020 (2)

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II v/Lisbeth Marie Jørgensen, 4400 Kalundborg Tlf. 21808793 e-mail: lisbeth@klosterbakken2.dk Kalundborg den 23. marts 2020 Orienteringsbrev. Kære andelshavere. Taginddækninger: Det kan oplyses, at Tømrerfirmaet Houg påbegynder arbejdet angående udbedring af taginddækninger på foreningens hustage i morgen: Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 07.00   Med venlig hilsen Pbv. Lisbeth Jørgensen Fungerende formand

Nyhedsbrev – marts 2020 (1)

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II V/Lisbeth Marie Jørgensen, 4400 Kalundborg Tlf. 21808793: E-mail: lisbeth@klosterbakken2.dk Nyhedsbrev marts 2020 vedrørende taginddækninger m.m. Klosterbakken den 13. marts 2020 Kære andelshavere.   Taginddækninger: I fortsættelse af nyhedsbrevet udsendt den 17. februar 2020, omhandlende gennemgang af taginddækningerne på foreningens huse, kan bestyrelsen nu oplyse, at gennemgangen desværre viste, at tilstanden på inddækningerne (fodrenden) var dårlig og skal derfor udskiftes. Bestyrelsen besluttede at indhente to priser for udførsel af opgaven. Vi modtog tilbuddene i henholdsvis uge 10 og 11… Læs mere »Nyhedsbrev – marts 2020 (1)

Nyhedsbrev – februar 2020

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II v/Lisbeth Marie Jørgensen, 4400 Kalundborg Tlf. 21808793: E-mail: lisbeth@klosterbakken2.dk Kalundborg den 17. februar 2020 Nyhedsbrev februar 2020 vedrørende tjek af taginddækninger. Kære andelshavere. Andelshaverne i nr. 52 hørte ved en tilfældighed nogle dryppelyde ved taget, som så blev undersøgt nærmere den 23. januar 2020 af Tømrerfirmaet Claus Olesen. Det viser sig, at der hvor de to hustage mødes var inddækningen nedbrudt og Claus Olesen frygtede det kunne være galt andre steder. Claus Olesen forklarede at nedbrydning/forvitring finder sted… Læs mere »Nyhedsbrev – februar 2020

Nyhedsbrev – december 2019

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II V/Lisbeth Marie Jørgensen, 4400 Kalundborg Tlf. 21808793: E-mail: lisbeth@klosterbakken2.dk                                                                                                      Kalundborg den 12. december 2019 Nyhedsbrev december 2019 Kære andelshavere. Så er det sidste til salg skilt væk… Læs mere »Nyhedsbrev – december 2019