Grundejerforeningen Klosterbakken II Kalundborg

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Kalundborg den 15. august 2020 Grundejerforeningen Klosterbakken II, Kalundborg. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag den 10. august 2020 Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling med en særlig velkomst til advokat Jens Klokhøj, som ville fremlægge det af ham udarbejdet forslag til ændringer af vedtægternes pgf. 16, med følgende dagsorden: Valg af dirigent Ændring af vedtægternes pgf. 16 – ledninger, tekniske anlæg mv.  Ad. pkt. 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bo Richelieu, Klosterbakken 39 som dirigent. Bo Richelieu blev… Læs mere »Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

Entreprenørliste

  • af

Snerydning og saltning:     GSC Anlæg A/S, tlf.: +45 58859272, email: gsc@gscbyg.dk                                               Rørvej 11                                               Vinde Hels                                      … Læs mere »Entreprenørliste

Bestyrelsen i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Formand: Jørgen Eghoff Klosterbakken 50, 4400 Kalundborg Tlf. nr.: +45 23204253 E-mail: jl@eghoff.dk ************************* Næstformand: Carsten Jørgensen Klosterbakken 37, 4400 Kalundborg Tlf. nr. +45 40212123 E- mail: plisser@paradis.dk ************************* Bestyrelsesmedlem: Peter Strack Klosterbakken 38, 4400 Kalundborg Tlf. +45 31664447/59510212 E- mail: peter@strack.nu ************************* Suppleant: Søren Christensen Klosterbakken 40, 4400 Kalundborg Tlf. nr. +45 26844969 E- mail: obb1406@gmail.com *************************

Referater fra generalforsamlinger

  • af

Referat fra den ordinære generalforsamling 2020 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 10. august 2020 Referat fra den ordinære generalforsamling 31. maj 2021

Udsættelse af den ordinære generalforsamling 2020

  • af

G/F Klosterbakken II V/Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk Kalundborg den 8. maj 2020 Til grundejerforeningens medlemmer. Generalforsamlingen den 12. maj 2020 er foreløbig udskudt på ubestemt tid. På grund af regeringens udmelding om, at det stadig ikke er tilladt at forsamles mere end 10 personer, udsættes generalforsamlingen indtil videre. Udsættelsen af generalforsamlingen skaber et formelt juridisk problem, idet vi ikke kan overholde vedtægtens bestemmelse om afholdelse af generalforsamlingen, ikke kan få… Læs mere »Udsættelse af den ordinære generalforsamling 2020

Tillæg til indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020

  • af

Til G/F Klosterbakken II’s bestyrelse. Grundejerforeningens forslag til vedtægtsændringer, jf. pkt. 4 b på generalforsamlingens dagsorden. Jeg skal herved kraftigt anmode bestyrelsen om at ændre teksten i det stillede forslag, benævnt pkt. 4 b, idet formuleringen er uklar og ikke særlig præcis. – Den uklare formulering kan derfor bevirke, at der opstår konflikter om forståelse af teksten, om hvad der egentlig er gældende.  Den situation skal vi helst undgå.  Den nuværende tekst i vedtægternes § 16 sidste afsnit, har givet… Læs mere »Tillæg til indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020

  • af

G/F Klosterbakken II V/Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk Kalundborg den 27. april 2020 Til grundejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i G/F Klosterbakke II Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00 I fælleshuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af grundejerforeningens regnskab, samt aflæggelse af særskilt regnskab for drift af fælleshus. 4. Forslag      a) Forslag… Læs mere »Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamlinger

  • af

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020 Tillæg til indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020 Udsættelse af den ordinære generalforsamling 2020 Ny indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 10. august 2020 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2021

Vedtægter

  • af

Printvenlig version: GF vedtægter 2020 Matr.nr. : 1 ahv Ejerlav : Ladegården, Kalundborg Jorder Vedtægter for Grundejerforeningen Klosterbakken II, Kalundborg Grundejerforeningen er oprettet i h.t. deklaration og jf. lokalplan nr. 1.6-2. og tinglyst den 6/10 2004. Nærværende vedtægter er tilrettet under henvisning til trufne generalforsamlingsbeslutninger til og med ekstraordinær generalforsamling den 10. august 2020 Navn § 1     Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Klosterbakken II, Kalundborg”. Hjemsted og værneting § 2     Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. Formål § 3     Foreningens formål… Læs mere »Vedtægter

Fællesbestemmelser

  • af

Printvenlig version Gældende fællesbestemmelser for  Grundejerforeningen Klosterbakken II Grundejerforeningen behandler ansøgninger om forhold, der er omfattet af gældende bestemmelser for Grundejerforeningen. 1.0: Ansøgninger skal fremsendes således Stk. 1.1: En andelshaver skal indsende ansøgning til Andelsboligforeningen Klosterbakken II, der som ejer af boligen, tager stilling til om ansøgningen kan imødekommes. Ansøgninger der kan imødekommes af Andelsboligforeningen skal videresendes til Grundejerforeningen til endelig behandling. Stk. 1.2: Giver Andelsboligforeningen afslag på en ansøgning, skal der sendes en kopi af afslaget til Grundejerforeningen. Stk. 1.3:… Læs mere »Fællesbestemmelser