Grundejerforening i Kalundborg

Bestyrelsens beretning ved ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2020   En særlig velkomst til foreningens nye medlemmer:   Inger og Henning Boysen, Klosterbakken 48 Liv og Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50 Vivian Keller og Birger Hammarkvist, Klosterbakken 52 Linda Krogh og Vagn Pedersen, Klosterbakken 54 Lise og Kaj Grønholt, Klosterbakken 57 Mette Katrine Lauritzen, Klosterbakken 59 Tina Jensen og Hans Ole Petersen, Klosterbakken 61   Siden sidste generalforsamling i maj 2019 er der sket følgende i grundejerforeningen:   Umiddelbart efter generalforsamlingen i maj 2019,… Læs mere »Bestyrelsens beretning ved ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Klosterbakken II

Referat fra den ordinære generalforsamling 2020

  • af

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. juni 2020 Sted: Klosterbakken 62, 4400 Kalundborg Referent: Lisbeth Jørgensen, Klosterbakken 37 – Andelshaver og medlem af grundejerforeningen.   Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:   1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af grundejerforeningens regnskab, samt aflæggelse af særskilt regnskab for drift af fælleshus. 4. Forslag a. Forslag fra Knud Arne Eriksen om ændring af grundejerforeningens vedtægter pgf. 16,… Læs mere »Referat fra den ordinære generalforsamling 2020

Udsættelse af ordinær generalforsamling 2020 i GF Klosterbakken II

  • af

G/F Klosterbakken II V/Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk                                                                                                              Kalundborg den 8. maj 2020 Til grundejerforeningens medlemmer. Generalforsamlingen den 12. maj 2020 er foreløbig udskudt på ubestemt tid. På grund af regeringens udmelding om, at det stadig ikke er tilladt at forsamles mere end 10 personer, udsættes generalforsamlingen indtil videre. Udsættelsen af generalforsamlingen skaber et formelt juridisk problem, idet vi ikke kan overholde vedtægtens bestemmelse om afholdelse af generalforsamlingen, ikke kan… Læs mere »Udsættelse af ordinær generalforsamling 2020 i GF Klosterbakken II

Tillæg til den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Til G/F Klosterbakken II’s bestyrelse. Grundejerforeningens forslag til vedtægtsændringer, jf. pkt. 4 b på generalforsamlingens dagsorden. Jeg skal herved kraftigt anmode bestyrelsen om at ændre teksten i det stillede forslag, benævnt pkt. 4 b, idet formuleringen er uklar og ikke særlig præcis. – Den uklare formulering kan derfor bevirke, at der opstår konflikter om forståelse af teksten, om hvad der egentlig er gældende.  Den situation skal vi helst undgå.  Den nuværende tekst i vedtægternes § 16 sidste afsnit, har givet… Læs mere »Tillæg til den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

Forslag 3 ved den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Ændrings forslag til S 18A Havedage Jeg finder teksten, hvor der står: Der er ikke nogen der kan fritages for deltagelse i havedagene hverken på grund af helbred, alder eller anden grund: (Det står forøvrigt 2 gange) Teksten finder jeg unødvendigt, da den virker stødende, diskriminerende, og upassende, så derfor mener jeg at den skal fjernes. Det må være nok med at der står at: Alle har pligt til at deltage i havedagene. Mvh Bo Richelieu Nr. 39 tirsdag den… Læs mere »Forslag 3 ved den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

Forslag 2 ved den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

G/F Klosterbakken II V/ Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk  Forslag fra grundejerforeningens bestyrelse, til ny tekst i grundejerforeningens vedtægter pgf. 16, sidste afsnit. Nuværende tekst lyder således: ”Vedligeholdelsesomkostningerne vedrørende ledninger og tekniske anlæg betales af grundejerforeningen. Dette gælder også udgift til stikledningsforsikring, uanset om en sådan forsikring er tegnet af andelsboligforeningen”. Forslag til ny tekst: Vedligeholdelsesomkostningerne vedrørende ledninger til tekniske anlæg betales af grundejerforeningen. For varme, – vand – og… Læs mere »Forslag 2 ved den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Klosterbakken II

Forslag 1 ved den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Til bestyrelsen i G/F Klosterbakken II. v/ formand Jørn Almdal. Vedr: Forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter. Forslaget fremsendes, idet det tidligere er blevet konstateret, at vedtægterne ikke er i  overenstem-melse med deklaration, som er tinglyst på alle ejendomme i grundejerforeningen.  Sidste afsnit i vedtægtens § 16 skal erstattes af nedennævnte test: Forslaget skal behandles på førstkommende generalforsamling. Det er tidligere blevet konstateret, at den nuværende formulering, af det sidste afsnit i § 16 er blevet formuleret, af en person,… Læs mere »Forslag 1 ved den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

Årsregnskab 2019 og budget 2020 for grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Grundejerforeningen Klosterbakken II Årsregnskab for 2019          Budget 2019          Budget 2020 Resultatopgørelse 01.01 – 31.12 2019 Note Kontingenter 111.078 111.700 11.100 1) Overskud havedag 2.732 -1.900 2.500 Indtægter i alt 113.810 109.800 113.600 Gadebelysning 10.047 12.000 10.300 Asfalt 270 0 0 Græsslåning 38.475 32.000 34.000 Vinterforanstaltninger 3.284 7.685 5.000 2) Drift fælleshus 17.248 21.818 17.900 Forsikringer 1.469 1.330 5.500 Varme-/vandregnskab 12.301 12.300 12.700 Generalforsamling 279 500 1.500 Småanskaffelser 2.165 3.000 5.000 Varmeenergimålere batteri 0 0 15.500 Øvrige driftsomkostninger 1.110… Læs mere »Årsregnskab 2019 og budget 2020 for grundejerforeningen Klosterbakken II

Fuldmagt til den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Fuldmagt til udskrivning Fuldmagt (En fuldmagt er kun gyldig, når denne blanket anvendes) Ordinær generalforsamling i G/F Klosterbakken II, tirsdag den 12. maj 2020 Undertegnede andelshaver/grundejer giver hermed nedennævnte, Navn:__________________________________________________ Adresse:________________________________________________ Fuldmagt til at stemme på mine vegne. Fuldmagt givet af: Navn:___________________________________________________ Adresse:_________________________________________________ Dato:____________________________________________________ Underskrift:_______________________________________________

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

G/F Klosterbakken II V/Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk                                                                                                                                         Kalundborg den 27. april 2020   Til grundejerforeningens medlemmer.             Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i G/F Klosterbakke II                                            Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00                                                                     I fælleshuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af grundejerforeningens regnskab, samt aflæggelse af særskilt regnskab for… Læs mere »Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II