Generalforsamling 2020

Udsættelse af den ordinære generalforsamling 2020

  • af

G/F Klosterbakken II V/Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk Kalundborg den 8. maj 2020 Til grundejerforeningens medlemmer. Generalforsamlingen den 12. maj 2020 er foreløbig udskudt på ubestemt tid. På grund af regeringens udmelding om, at det stadig ikke er tilladt at forsamles mere end 10 personer, udsættes generalforsamlingen indtil videre. Udsættelsen af generalforsamlingen skaber et formelt juridisk problem, idet vi ikke kan overholde vedtægtens bestemmelse om afholdelse af generalforsamlingen, ikke kan få… Læs mere »Udsættelse af den ordinære generalforsamling 2020

Tillæg til indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020

  • af

Til G/F Klosterbakken II’s bestyrelse. Grundejerforeningens forslag til vedtægtsændringer, jf. pkt. 4 b på generalforsamlingens dagsorden. Jeg skal herved kraftigt anmode bestyrelsen om at ændre teksten i det stillede forslag, benævnt pkt. 4 b, idet formuleringen er uklar og ikke særlig præcis. – Den uklare formulering kan derfor bevirke, at der opstår konflikter om forståelse af teksten, om hvad der egentlig er gældende.  Den situation skal vi helst undgå.  Den nuværende tekst i vedtægternes § 16 sidste afsnit, har givet… Læs mere »Tillæg til indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020

  • af

G/F Klosterbakken II V/Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk Kalundborg den 27. april 2020 Til grundejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i G/F Klosterbakke II Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00 I fælleshuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af grundejerforeningens regnskab, samt aflæggelse af særskilt regnskab for drift af fælleshus. 4. Forslag      a) Forslag… Læs mere »Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020