Fuldmagt

Fuldmagt til den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Fuldmagt til udskrivning Fuldmagt (En fuldmagt er kun gyldig, når denne blanket anvendes) Ordinær generalforsamling i G/F Klosterbakken II, tirsdag den 12. maj 2020 Undertegnede andelshaver/grundejer giver hermed nedennævnte, Navn:__________________________________________________ Adresse:________________________________________________ Fuldmagt til at stemme på mine vegne. Fuldmagt givet af: Navn:___________________________________________________ Adresse:_________________________________________________ Dato:____________________________________________________ Underskrift:_______________________________________________

Fuldmagt til den ordinære generalforsamling 2020 i andelsboligforeningen Klosterbakken II

  • af

Fuldmagt til udskrivning Vedrørende ordinær generalforsamling i AB Klosterbakken II den 15. april 2020     Undertegnede andelshaver giver hermed (Navn og husnummer på den andelshaver som gives fuldmagt) Fuldmagt til at stemme for mig ved generalforsamlingen Navn: Klosterbakken nr.: ———————————————————– Underskrift