Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2. december 2020

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II v/Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50, 4400 Kalundborg Tlf: 23204353 / e-mail: jl@eghoff.dk 20. november 2020 Til andelshaverne Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling                                Onsdag den 2. december 2020 kl. 19,30 i fælleshuset   Dagsorden Valg af dirigent Orientering om låneomlægning Forelæggelse af driftsbudget for 2021 til godkendelse Ændring af boligafgiften pr. 1. januar 2021 til godkendelse Der vedlægges (klik på linkene): Revideret driftsbudget for 2020 samt driftsbudget for 2021 Ændret boligafgift pr. 1. januar 2021, opgjort i… Læs mere »Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2. december 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 10. august 2020

  • af

Grundejerforeningen Klosterbakken II v/Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50, 4400 Kalundborg Tlf. 23204253           E-mail: jl@eghoff.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, mandag den 10. august 2020 kl. 19.00 i fælleshuset.  Dagsorden Valg af dirigent Ændring af vedtægternes § 16 – Ledninger, tekniske anlæg mv.  Ad ændring af vedtægternes § 16 Der vedlægges brev af 9. juli 2020 fra advokat Jens Klokhøj, hvoraf fremgår forslag til ny tekst af vedtægternes § 16. Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages. Grundejerforeningens praksis, om renholdelse af afløbsstikledninger, ændres samtidig.… Læs mere »Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 10. august 2020