Ekstraordinær generalforsamling 2020

Nyhedsbrev om ekstraordinær generalforsamling i november-december 2020

  • af

Kære andelsbolighavere. Omprioritering af vore lån er ved at være afsluttet, og vi afventer de endelige dokumenter. Bestyrelsen skal herefter udarbejde udkast til budget for 2021, samt udkast til fastsættelse af huslejer fra 01.01.2021. Budget og huslejer skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, senest i uge 49, så de nye huslejer kan registreres i systemerne for januar måned. Materialet skal derfor udsendes til andelshaverne i uge 47. Forsamlingsforbuddet over 10 personer er gældende indtil 23. november 2020. Ekstraordinær generalforsamling kan… Læs mere »Nyhedsbrev om ekstraordinær generalforsamling i november-december 2020

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Kalundborg den 15. august 2020 Grundejerforeningen Klosterbakken II, Kalundborg. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag den 10. august 2020 Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling med en særlig velkomst til advokat Jens Klokhøj, som ville fremlægge det af ham udarbejdet forslag til ændringer af vedtægternes pgf. 16, med følgende dagsorden: Valg af dirigent Ændring af vedtægternes pgf. 16 – ledninger, tekniske anlæg mv.  Ad. pkt. 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bo Richelieu, Klosterbakken 39 som dirigent. Bo Richelieu blev… Læs mere »Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II