Andelsboligforeningen

Nyhedsbrev om ekstraordinær generalforsamling i november-december 2020

  • af

Kære andelsbolighavere. Omprioritering af vore lån er ved at være afsluttet, og vi afventer de endelige dokumenter. Bestyrelsen skal herefter udarbejde udkast til budget for 2021, samt udkast til fastsættelse af huslejer fra 01.01.2021. Budget og huslejer skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, senest i uge 49, så de nye huslejer kan registreres i systemerne for januar måned. Materialet skal derfor udsendes til andelshaverne i uge 47. Forsamlingsforbuddet over 10 personer er gældende indtil 23. november 2020. Ekstraordinær generalforsamling kan… Læs mere »Nyhedsbrev om ekstraordinær generalforsamling i november-december 2020

Nye regler for bookning af fælleshuset

  • af

Nyhedsbrev oktober 2020 fra grundejerforeningens bestyrelse. . Kære alle i grundejerforeningen. Orientering om ændrede regler for booking af fælleshuset.  Bestyrelsen har vedtaget ændrede regler for booking af fælleshuset. Disse regler er trådt i kraft, og kan læses på hjemmesiden under regler for udlejning fælleshus. De væsentligste ændringer er følgende: Booking af sal og værelser kan kun ske gennem foreningens hjemmeside:  klosterbakken2.dk – Fælleshuset – Udlejning af festsal/værelser. Af siden fremgår ledige tider. Der kan reserveres op til 1 år forud.… Læs mere »Nye regler for bookning af fælleshuset