Havedage i grundejerforeningen og andelsboligforeningen Klosterbakken II

Havedage 2020

Kære alle,

Dagene er igen blevet længere og iflg. kalenderen har vi allerede forår. Det betyder også, at havesæsonen snart skal gå i gang.

Vi starter op på lørdag d. 4. april kl. 9-12 og håber på, at så mange som muligt kan deltage. Husk jo flere vi er, desto hurtigere kan vi klare arbejdet og desto hyggeligere bliver det. Vi sørger selvfølgelig for forfriskninger.

Som sidste år, vil vi samtidigt med havedagene ordne fælleshuset i det omfang det er nødvendigt. Så selvom man ikke kan lave noget i haven, er man mere end velkommen til at give en hånd i fælleshuset og hjælpe med rengøring mm.

Alle havedage er lagt d. 1. lørdag om måneden kl. 9-12.

Dvs. vi mødes følgende dage:

  • Lørdag d. 4. april (opstart)
  • Lørdag d. 2. maj
  • Lørdag d. 6. juni (med smørrebrød)
  • Lørdag d. 4. juli
  • Lørdag d. 1. august
  • Lørdag d. 5. september
  • Lørdag d. 3. oktober (afslutning)

Husk man skal tilmelde sig til spisning d. 6. juni og afslutning d. 3. oktober.

Som der blev vedtaget på vores generalforsamling sidste år, har man pligt til at deltage i mindst 6 havedage om året med mindst en person per husstand. Men hvis man ikke kan deltage på de ovennævnte dage, er der mulighed for at lave en aftale med undertegnede omkring en anden dag.

Mange hilsner og vel mødt

Yvonne og Cornelia