Grundejerforeningen Klosterbakken II’s entreprenører

Snerydning og saltning:     GSC Anlæg A/S, tlf.: +45 58859272, email: gsc@gscbyg.dk

Rørvej 11

Vinde Hels

4281 Gørlev

Plæneklipning:                     Anlægsgartner Elsby v/Dennis, tlf.: +45 27504126, email: danskskovbraende@gmail.com

Lyngstræde 5C

Havnsø

4592 Føllenslev