Nyhedsbrev december 2020

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II

v/ Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50, 4400 Kalundborg

Tlf. 23204253                     E-mail: jl@eghoff.dk

                                                                                        Kalundborg den 21. december 2020

Nyhedsbrev december 2020

 

Vedrørende salg af andelsbolig.

Bestyrelsen vil med dette nyhedsbrev give en status på salget af andelsboligen Klosterbakken 44, idet oplysningen om de kommende andelshavere er blevet offentliggjort via Facebook, før formalia omkring salget er faldet helt på plads.

Andelsboligen Klosterbakken nr. 44 er solgt til det par, der stod først på foreningens venteliste for kr. 550.000 med overtagelse pr. 1. februar 2021, til Marianne Larsen og Johnny Andersen.

Tag godt imod de nye andelshavere.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Eghoff                             Lisbeth Jørgensen                                                 Preben Sørensen

Formand                                      Næstformand                                                        Bestyrelsesmedlem