Nye regler for bookning af fælleshuset

  • af

Nyhedsbrev oktober 2020 fra grundejerforeningens bestyrelse.

.

Kære alle i grundejerforeningen.

Orientering om ændrede regler for booking af fælleshuset.  Bestyrelsen har vedtaget ændrede regler for booking af fælleshuset. Disse regler er trådt i kraft, og kan læses på hjemmesiden under regler for udlejning fælleshus.

De væsentligste ændringer er følgende: Booking af sal og værelser kan kun ske gennem foreningens hjemmeside:  klosterbakken2.dk – Fælleshuset – Udlejning af festsal/værelser.

Af siden fremgår ledige tider. Der kan reserveres op til 1 år forud. Booking af salen kan ske for ½ dag kr. 600, 1 døgn kr. 1.000, og 2 døgn kr. 1.400. Booking af værelser kan ske for 1 døgn kr. 200. Ved flere end 2 døgn ydes rabat.

Der skal ikke længere erlægges depositum. Derimod skal der erlægges betaling på 50% af lejebeløbet inden 8 dage, og restbeløbet inden 1 måned før lejeperioden.

Betaling kan ske over netbank eller med MobilPay.

Reservationen har først gyldighed, når betaling har fundet sted.

Har I problemer med bookningen, står Cornelia til rådighed.

.

Venlig hilsen

Jørgen Eghoff