Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 10. august 2020

  • af

Grundejerforeningen Klosterbakken II

v/Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50, 4400 Kalundborg

Tlf. 23204253           E-mail: jl@eghoff.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, mandag den 10. august 2020 kl. 19.00 i fælleshuset.

 Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Ændring af vedtægternes § 16 – Ledninger, tekniske anlæg mv.

 Ad ændring af vedtægternes § 16

Der vedlægges brev af 9. juli 2020 fra advokat Jens Klokhøj, hvoraf fremgår forslag til ny tekst af vedtægternes § 16. Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

Grundejerforeningens praksis, om renholdelse af afløbsstikledninger, ændres samtidig.

Advokat Jens Klokhøj er til stede på generalforsamlingen og vil fremlægge forslaget til ændringer.

Kalundborg, den 31. juli 2020
Jørgen Eghoff
Formand

Vedlagte bilag:

1 stk. fuldmagt

Brev fra advokat Jens Klokhøj