Fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling 10. august 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Fuldmagt til udskrivning

Vedrørende ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Klosterbakken II den 10. august 2020

Undertegnede medlem giver hermed

(Navn og husnummer på den som gives fuldmagt)

Fuldmagt til at stemme for mig ved generalforsamlingen

Navn:

Klosterbakken nr.:

———————————————————–

Underskrift