Vedligeholdelsesplan ved den ordinære generalforsamling 2020 i andelsboligforeningen Klosterbakken II

  • af

Fremlæggelse af vedligeholdelsesplan.
For andelsboligforeninger stiftet efter den 1. juli 2018 eller senere skal der foreligge en vedligeholdelsesplan der skal dække en periode på mindst 15 år.
Vores forening behøvede rent faktisk ikke en plan, men flere forhold har spillet ind, som har ført til at foreningen nu har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan gældende for de næste 10 år.
Den 13. marts udsendte bestyrelsen et nyhedsbrev, hvor det blandt andet blev oplyst at bestyrelsen havde besluttet en gang for alle at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan.
I samme nyhedsbrev fremgik det desuden, at en gennemgang af foreningens hustage havde vist, at tilstanden på inddækningerne (fodrenden) var dårlig, hvorfor en udskiftning var nødvendig.
I forbindelse med ansøgning om en låneomlægning hos Nordea, blev der spurgt indtil en vedligeholdelsesplan.
Endelig blev der ved generalforsamlingen i 2019 udtrykt ønske om en vedligeholdelsesplan.
På baggrund af ovenstående valgte bestyrelsen at bestille planen, som nu ligger klar og kan læses på foreningens hjemmeside.
I konklusionen på ejendommens tilstand hedder det:
Efter gennemgangen af bebyggelsen må det konkluderes, at bygningerne er i overordnet god stand, men der ses dog behov for vedligehold og renovering.
Varmeanlæg:
Udskiftning af cirkulationspumpe i boligerne.
Tagbeklædning:
Maling af vindskeder.
Yderdøre:
Maling af døre til udhuse.
Udskiftning af hængsler på døre til udhuse.
Reparation af defekte fuger i gavle.
Jeg har ringet og spurgt ind til varmeanlægget, fordi jeg var forundret.
Det viser sig, at hvis cirkulationspumperne blev udskiftet, kunne udgiften tjene sig hjem i løbet af 3-4 år på energisiden – siger man, der er altså ikke tale om at pumperne er kaput og en her og nu opgave.
Vedligeholdelsesplanen er vejledende og vil blive et godt arbejdsredskab for bestyrelsen fremadrettet og give et bedre grundlag for budgetlægningen i forhold til vedligeholdelse af foreningens boliger i fremtiden og således være med til at bevare foreningens værdier. Planen har koste kr. 21.243,75 incl. moms.
Lisbeth den 9.-6.-2020