Ny indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020

  • af

G/F Klosterbakken II

V/Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk
Kalundborg den 13. maj 2020
Til grundejerforeningens medlemmer.
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i G/F Klosterbakken II
Onsdag den 10. juni 2020 kl. 18.30
I fælleshuset

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virke i det forløbne år.

3.  Forelæggelse af grundejerforeningens regnskab, samt aflæggelse af særskilt regnskab for drift af fælleshus.

4.  Forslag

     a.  Forslag fra Knud Arne Eriksen om ændring af grundejerforeningens vedtægter pgf. 16 sidste afsnit.
     b.  Forslag fra GF’s bestyrelse om ændring af grundejerforeningens vedtægter pgf. 16, sidste afsnit.
     c.  Forslag fra Bo Richelieu om ændring af tekst vedrørende gældende fællesbestemmelser for grundejerforeningen, angående havedage.

5.  Fremlæggelse af budget for 2020 for grundejerforeningen og fastsættelse af kontingent for 2020, herunder godkendelse af hensættelser.

6.  Valg af bestyrelse:

     a) Valg af formand

        Nuværende formand Jørn Almdal meddelte allerede sidste år, at han kun ville være formand for 1 år.
        Bestyrelsen foreslår derfor Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50, som formand.
      b) Valg af øvrige bestyrelse.
        a)  Bestyrelsesmedlem Carsten Jørgensen er ikke på valg og fortsætter 1 år.
        b) Bestyrelsesmedlem for 2 år, bestyrelsen foreslår boligejer Peter Strack, Klosterbakken 38.
        c)  Suppleant til bestyrelsen Niels Nielsen er ikke på valg og fortsætter 1 år.
        d)  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Cornelia Baandrup som blev valgt som revisor suppleant i maj 2019.
        e)  Valg af revisor suppleant for en 2-årig periode.

7.  Eventuelt

Vedlagte bilag:

Fuldmagtsblanket.

Revideret regnskab for 2019/Budget for 2020

1) Forslag fra Knud Arne Eriksen, angående nyt tekstafsnit i Vedtægter for grundejerforeningen Klosterbakken II.

2) Forslag fra grundejerforeningens bestyrelse, angående nyt tekstafsnit i vedtægter for grundejerforeningen Klosterbakken II.

3) Forslag fra Bo Richelieu, om ændring af tekst vedrørende gældende fællesbestemmelser for grundejerforeningen Klosterbakken II

4) Forslag fra Knud Arne Eriksen den 7. Maj 2020, om ændring af formuleringen af pkt. 4 b, i dagsordenen fra den 27. april 2020, fra som efterfølgende er blevet udsendt digitalt til grundejerforeningens medlemmer.

Med venlig hilsen
G/F Klosterbakken II
Pbv.
Jørn Almdal
formand