Ny indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2020

  • af

Andelsboligforeningen Klosterbakken II
v/Lisbeth Marie Jørgensen
Klosterbakken 37, 4400 Kalundborg
Tlf. 21808793 E-mail: lisbeth@klosterbakken2.dk
                                                     Til andelshaverne
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling
                                                    Onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.30
                                                     i fælleshuset.
                                                     Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for Andelsboligforeningens virke i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport og revisionsberetning samt godkendelse årsrapport for Andelsboligforeningen.
4. Forelæggelse af Andelsboligforeningens drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
5. Forslag
     a. Fremlæggelse af oplæg til vedligeholdelsesplan.
     b. Generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen om at omlægge foreningens lån.
         Omlægningen kan kun finde sted, hvis boligafgiften ikke stiger.
  1. Valg af bestyrelse:
      a. Valg af formand.
Konstitueret formand Lisbeth Jørgensen ønsker ikke at fortsætte som formand. Bestyrelsen foreslår i stedet Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50.
      b. Valg af øvrige bestyrelse.
       a. Bestyrelsesmedlem Bo Richelieu – genopstiller ikke
       b. Bestyrelsesmedlem Lisbeth Jørgensen – fortsætter et år.
       c. Bestyrelsesmedlem Preben Sørensen – genopstiller og vælges for 2 år
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor.
9. Valg af administrator.
Bestyrelsen foreslår valg af andelshaver Vivian H. Keller som suppleant for 1 år.
Bestyrelsen forslår at administrator MachenhauerNielsen fratræder. I stedet forslår bestyrelsen valg af Jørgen Eghoff som administrator/regnskabsfører.
10. Eventuelt
Bestyrelserne for Andelsboligforeningen og Grundejerforeningen er tidligere blevet pålagt at definere og tydeliggøre pgf. 16, sidste afsnit i Grundejerforsikringens vedtægter.
Bestyrelserne har udarbejdet et forslag til ændring af Grundejerforeningens vedtægter pgf. 16, sidste afsnit, der vil blive forelagt på Grundejerforeningens generalforsamling.
Andelsboligforeningens bestyrelse anbefaler, at andelshaverne stemmer for dette forslag.
Opmærksomheden henledes på, at i henhold til pgf. 24.2, skal forslag fra medlemmerne være formanden i hænde senest 1. marts 2020
Bilag fra Andelsboligforeningen:
Årsrapport 2019
Budget 2020 fremgår af årsrapporten side 12
Bilag vedr. boligafgift
Vedligeholdelsesplan
Med venlig hilsen
Andelsboligforeningen Klosterbakken II
Pbv.
Lisbeth Jørgensen
Fungerende formand
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Klosterbakken 13. maj 2020