Udsættelse af ordinær generalforsamling 2020 i GF Klosterbakken II

  • af

G/F Klosterbakken II

V/Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg

Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk

                                                                                                             Kalundborg den 8. maj 2020
Til grundejerforeningens medlemmer.
Generalforsamlingen den 12. maj 2020 er foreløbig udskudt på ubestemt tid.
På grund af regeringens udmelding om, at det stadig ikke er tilladt at forsamles mere end 10 personer, udsættes generalforsamlingen indtil videre.
Udsættelsen af generalforsamlingen skaber et formelt juridisk problem, idet vi ikke kan overholde vedtægtens bestemmelse om afholdelse af generalforsamlingen, ikke kan få godkendt regnskabet for 2019 og ikke kan foretage valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen har derfor i tiltro til medlemmernes forståelse for situationen, som mange andre foreninger også befinder sig i, besluttet at fortsætte sit virke indtil den udsatte generalforsamling er afholdt.
Bestyrelsen vender tilbage med en dagsorden med en ny dato.
God weekend.
Med venlig hilsen
G/F Klosterbakken II
Pbv.
Jørn Almdal
formand