Fuldmagt til den ordinære generalforsamling 2020 i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Fuldmagt til udskrivning

Fuldmagt

(En fuldmagt er kun gyldig, når denne blanket anvendes)

Ordinær generalforsamling i G/F Klosterbakken II, tirsdag den 12. maj 2020

Undertegnede andelshaver/grundejer giver hermed nedennævnte,

Navn:__________________________________________________

Adresse:________________________________________________

Fuldmagt til at stemme på mine vegne.

Fuldmagt givet af:

Navn:___________________________________________________

Adresse:_________________________________________________

Dato:____________________________________________________

Underskrift:_______________________________________________