Forslag 2 ved den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

G/F Klosterbakken II

V/ Formand Jørn Almdal, 4400 Kalundborg

Tlf. 59 51 27 28/20 91 27 04 E-mail: almdal@ka-net.dk

 Forslag fra grundejerforeningens bestyrelse, til ny tekst i grundejerforeningens vedtægter pgf. 16, sidste afsnit.

Nuværende tekst lyder således:

”Vedligeholdelsesomkostningerne vedrørende ledninger og tekniske anlæg betales af grundejerforeningen. Dette gælder også udgift til stikledningsforsikring, uanset om en sådan forsikring er tegnet af andelsboligforeningen”.

Forslag til ny tekst:

Vedligeholdelsesomkostningerne vedrørende ledninger til tekniske anlæg betales af grundejerforeningen.

For varme, – vand – og kloakstikledningers vedkommende ophører grundejerforeningens forpligtigelse ved soklen på den enkelte bolig, herfra påhviler forpligtigelsen alene ejeren.

De til enhver til værende grundejere indenfor deklarationsområdet er forpligtiget til at tegne en rør- og stikledningsforsikring for de rør- og stikledninger, hvortil de enkelte grundejere har drift-, reparations- og vedligeholdelsespligten.

Begrundelse for ændringen:

Den forsikringsmæssige del bliver således tydeligere i den nye formulering. Opståede skader på stikledninger bliver allerede administreret med udgangspunkt i den tinglyste deklaration og behandlet i overensstemmelse med tinglyste bestemmelser.

Ovenstående forslag til ændring er vedtaget på et fællesmøde den 6. februar 2020, hvor bestyrelserne vedtog at anbefale medlemmerne i henholdsvis andelsboligforeningen samt grundejerforeningen at stemme ja til at ændre den nuværende tekst i grundejerforeningens vedtægt pgf. 16, sidste afsnit, på førstkommende ordinære generalforsamlinger.

Jfr. GF referat Den 7. februar 2020

Jørn Almdal

Pbv.

Formand