Budget boligafgift 2020 i andelsboligforeningen Klosterbakken II

  • af

ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERBAKKEN II, KALUNDBORG

   BUDGET for 2020

Opkræves i h.t. budget 2020
Indtægter
Type Boligafgift pr. md. Nedsættelse Regulering Maj
Boligafgift 2.280.216 kr. pr. 1/5 2018 pr. bolig
Ventelistegebyr 600 105N 7549 0 0
Renteindtægt 0 105X 7933 0 0
Indtægter i alt 2.280.816 125N 8318 0 0
125X 8702 0 0
125EX 9087 0 0
Udgifter
Renter Møns Bank 180.000
DLR prioritetsrenter 337.000 Type 105 N Klosterbakken 35, 37, 39, 41, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 69
Ejendomsskatter 65.351 Type 105 X Klosterbakken 58, 67
Renovation 72.000
Forsikringer 45.000
ABF 5.000
Nets gebyrer 3.000
Revision 18.000
Telefontilskud 3.500
Administrator 35.000
Generalforsamling, møder 3.000
Administration/Kontorhold 5.000
Renteudgifter 5.000
Bankomkostninger 500
Reparationer og vedligeholdelse 135.465
Udgifter i alt 912.816
BUDGETTERET OVERSKUD 1.368.000
AFDRAG MØNS BANK 1.368.000
BUDGETTERET OVERSKUD EFTER AFDRAG 0
Driftsplan for fremtidige vedligeholdelser.
Planlagte større vedligeholdelsesarbejder i 2020
omfatter tage kr. 60.000.
Fremtidig vedligeholdelsesplan omfattende hele
andelsboligforeningen vil blive udarbejdet i 2020.