Fuldmagt til den ordinære generalforsamling 2020 i andelsboligforeningen Klosterbakken II

  • af

Fuldmagt til udskrivning

Vedrørende ordinær generalforsamling i AB Klosterbakken II den 15. april 2020

 

 

Undertegnede andelshaver giver hermed

(Navn og husnummer på den andelshaver som gives fuldmagt)

Fuldmagt til at stemme for mig ved generalforsamlingen

Navn:

Klosterbakken nr.:

———————————————————–

Underskrift